WRO na Festiwalu Filmoteki Europejskiej Fe Fest ’09
   

Info

Fe Fest ’09 – Festiwal Filmoteki Europejskiej
Animacja i film
eksperymentalny

Programy kuratorskie WRO

Kino Kultura, Krakowskie Przedmieście 21/23,
Warszawa

Organizator: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Stowarzyszenie Filmowców
Polskich

Fe
Fest – Festiwal Filmoteki Europejskiej to wspólne wydarzenie Urzędu
Komitetu Integracji Europejskiej i Stowarzyszenia Filmowców
Polskich. Wybór tematyki – przekrojowy, bardzo bogaty przegląd
europejskiej animacji, kina eksperymentalnego i nowych form
audiowizualnych – jest ściśle powiązany z hasłem Europejskiego
Roku Kreatywności i Innowacji 2009
, ustanowionego wspólnie przez
Parlament Europejski i Komisję Europejską.

Na zaproszenie Organizatorów,
w piątek 20 listopada, w ramach festiwalu Centrum Sztuki WRO
zaprezentuje 3 programy kuratorskie. Prócz nich na Fe Fest zobaczyć
będzie można m.in. programy przygotowane przez CSW Zamek Ujazdowski
i Muzeum Sztuki Współczesnej, a także najciekawsze realizacje z
najważniejszych europejskich festiwali animacji i nowych form
audiowizualnych, jak Annecy (Francja), Prix Electronica (Austria),
Imagina (Francja, Monako), Onedotzero (Wielka Brytania) czy Animator
(Polska).

 

Program WRO, Kino Kultura

 

Piątek, 20.11.2009, 14:30

Wprowadzenie do sztuki mediów. Pogadanka
audiowizualna

Prowadzenie: Piotr Krajewski
Ilustrowany
wykład omawiający współczesne kierunki w sztuce na podstawie
ostatnich edycji Biennale Sztuki Mediów WRO. Prezentowane realizacje
wraz z komentarzem przybliżą takie aktualne zagadnienia i strategie
z zakresu sztuki i estetyki, jak interaktywność i performatywność,
audiwizualizm, przestrzeń hybrydyczna, relacje między wymiarem
taktylnym i tekstowym, oderwanie obrazu od ekranu, rozbicie ekranów
w przestrzeni czy działania wspólnotowe i
komunikacyjne.

Piątek, 20.11.2009, 16:00

WRO 09 in Tour

Zestaw
prezentujący najciekawsze prace z międzynarodowego programu 13.
Biennale Sztuki Mediów WRO 09. Podczas Biennale zaprezentowanych
zostało ponad 300 dzieł zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch
lat, spora ich część miała we Wrocławiu swoje światowe
premiery, zaś znakomita większość pokazana została w Polsce po
raz pierwszy. Zróżnicowany tematycznie i formalnie zestaw ukazuje
współczesne nurty, tendencje i osobowości aktywne na polu sztuki
wideo. Wyrafinowane kompozycje wizualne to eksperymenty formalne,
próby nowej narracji, dokamerowe inscenizacje, wreszcie recycling
istniejących materiałów.

Program

Anja Krautgasser, Prelude, AT 2007,
3:30

Strzępy rozmów przechodniów i rodzaj przestrzeni tworzą
tajemniczą scenerię. Tytuł Prelude pochodzi od nazwy
samorozwijającego się programu konwersacyjnego, opartego na
rozpoznawaniu wzorców językowych.

Devis Venturelli,
Continuum, IT 2008, 6:00

Praca Continuum ilustruje czasowe
transformacje ciała w środowisku miejskim. Ruch ciał ustanawia
parametry czasu i przestrzeni wyprowadzone z matrycy
architektonicznej.

Mara Mattuschka, Chis Haring, Running
Sushi
, AT, 28:00

Co akwarium widziało. Jak można wyjaśnić
różnice w postawach ludzi wobec ich wewnętrznego i zewnętrznego
życia? Dlaczego jest taka radykalna?

Nicolas Provost, Plot
Point
, BE 2007, 13:39

Zatłoczone ulice Nowego Jorku zmieniają
się w fikcyjną, filmową scenerię. Provost igra ze zbiorową
pamięcią, jej filmowymi kodami i językami narracyjnymi,
kwestionując granice pomiędzy inscenizowaną, sugerowaną
rzeczywistością , a autentyczną fikcją.

Harald Hund, Paul
Horn, Dropping Furniture, AT 2008, 5:00

Co zostaje, gdy właściwie
nie pozostaje już nic, a życie dosłownie wywraca się do góry
nogami?

Philip Widmann, Destination Finale, DE 2008,
9:15

Mężczyzna podróżuje po Europie. Wkrótce potem
amerykańskie siły zbrojne rozpoczynają wojnę w Wietnamie.

Milica
Lapčević, Vladimir Šojat (artterror), trinity rgb, RS 2008,
6:03
Odwzorowanie semantyczne, podstawa koncepcji filmu, polega
głównie na dobrze znanych zasadach kontaktu z rejestrem metadanych
i poszukiwania synonimów, ale także sięga dalej –generując kod
samego sygnału wideo.

Johanna Reich, Kassandra, DE 2008,
7:30
Found footage z filmu Fritza Langa Dr. Mabuse, der Spieler
(1920-21). Rzeźbienie skóry. Kształtowanie powierzchni
projekcyjnej przypomina pracę rzeźbiarza, będącego równocześnie
rzeźbą.

Piątek, 20.11.2009, 17:30

Doors of
Perception

Kuratorski wybór z kolekcji WRO dokonany pod kątem
nowych wymiarów ujmowania świata przez sztukę. Jak nowe media
stają się środkami wyrazu poszerzającymi nasze widzenie, dającymi
wgląd i pozwalającymi na utrwalenie różnorodnych aspektów i
wymiarów niedostępnych naszemu poznaniu? Co jest, a co może być
dostrzeżone i/lub zwizualizowane? Gdzie kończy się rejestracja, a
zaczyna kreacja? Jakie strategie oraz zabiegi stosują artyści, i
czy mają one wymiar poznawczy?

Program

Tibor Szemző,
Peter Forgacs, Tractatus, HU 1993, 5:00

Wizualny esej inspirowany
filozofią Ludwiga Wittgensteina.

Jan Verbeek, Continuum,
1991, 5:45

Poszczególne obrazy, dźwięki i kontrastujący je ze
sobą montaż ukazujące techniczny obiekt w nieustannym ruchu,
przeobrażające go w opartą na skojarzeniach metaforę.

Dan
Geesin, Esther Rots, The Garden, UK/NL, 1999, 10:00

Seria obrazów
ujawnia rozkład społeczeństwa. Po projekcji widz nie ma trudności
z opowiedzeniem szczegółów historii, mimo że właściwie nie
zostały mu one pokazane.

Anouk de Clerq, Portal, BE 2002,
14:00

Portal odkrywa przestrzeń, w której możesz porzucić
osłonę. Przestrzeń rytmiczną, geometryczną – podnoszące na
duchu miejsce zbudowane z kształtów i dźwięków szepczących:
tutaj nigdy samotny.

[n:ja], Frame, AT 2002, 5:00

Opowieść
rozgrywa się raczej obok widzów niż przed ich oczami; kamera
przemieszcza się prędko, od lewej do prawej, obserwując to, co się
dzieje.

Anita Sarosi, Dragon, HU 1999, 3:40

Autorska
impresja na temat symbolu smoka.

Dariusz Krzeczek,
Luukkaankangas, AT 2004, 7:00

Krajobraz autostrad i dróg w
Finlandii. Film pomija jednak kwestie związane z ruchem drogowym na
rzecz formalnego obrazu – linii, toru, hieroglifu w krajobrazie. Do
realizacji projektu wykorzystano 25 000 fotografii z
Internetu.

Pierre-Yves Cruaud, Le silence est en marche, FR
2001, 3:30

Cyfrowe efekty, oryginalne ujęcia, powoli zyskujące
przewagę.

Dietmar Offenhuber, besenbahn, AT 2001,
10:00

Czasem zapominamy o fakcie, że animowany obraz nie mógłby
istnieć bez iluzorycznego założenia, że widz nie ogląda
pojedynczych kadrów, ale płynny ruch. Film jest refleksją formą
postrzegania sugerowaną przez różne media.

Kurt
De’Haeseleer, Fossilization, BE 2005, 9:09

Fossilization –
poetycka impresja na temat rzeczywistości – na pierwszy rzut oka
wygląda tak, jak gdyby taśmę wideo wyjęto z kasety i pognieciono,
a następnie rozprostowano i umieszczono z powrotem na szpulce.