Goethe@WRO
   

dla artystów z Niemiec

Goethe@WRO
   

dla artystów z Niemiec

kuratorka: Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka / akade@wrocenter.pl

koordynatorka: Kamila Wolszczak / kamila@wrocenter.pl

koordynatorka ze strony Goethe-Institut: Dorota Krakowska

współorganizatorzy:

Info

Od 2012 roku, wspólnie z Goethe-Institut, rozwijamy program rezydencyjny dla niemieckich artystów młodegośredniego pokolenia pracujących w obszarze sztuki mediów.

Połączone ze stypendium rezydencje koncentrują się wokół goszczącej instytucji, jej misji, programu, zasobów i szerszego społecznego otoczenia, wpisując się również w kontekst projektu Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016. W poprzednich edycjach artyści byli indywidualnie zapraszani do udziału w programie na podstawie kuratorskiej kwerendy, natomiast od 2016 roku rezydencja Goethe@WRO jest organizowana w formule otwartego konkursu zgłoszeń pod patronatem programu rezydencji artystycznych A-i-R Wro, prowadzonego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016.

Artyści-rezydenci są zachęcani do odkrywania miasta, jego teraźniejszości i przeszłości. W czasie rezydencji powstają często nowe prace, ale nie jest to koniecznym warunkiem. Niezbędna jest natomiast interakcja artysty z publicznością Centrum Sztuki WRO. Zwykle przyjmuje ona formę publicznej prezentacji, warsztatów czy innych działań wpisujących się w nasz program Mediacji Sztuki.

 

logo belka eska