GRZYBOBRANIE im. Johna Cage’a
   

1-3.09.2017
Czerwony Dworek 8, Mysłakowice

GRZYBOBRANIE im. Johna Cage’a
   

1-3.09.2017
Czerwony Dworek 8, Mysłakowice

Info

Grzybobranie to plenerowe wydarzenie inspirowane życiem i strategiami twórczymi Johna Cage’a, artysty będącego blisko przyrody i jej naturalnego wewnętrznego rytmu, akceptującego jej entropijny charakter jako jedną z zasad funkcjonowania tak przyrody, jak i sztuki. W tym roku odbywa się po raz drugi w okolicach rocznicy urodzin Cage’a (5 września 1912 roku) w barokowym wiejskim domu Czerwony Dworek 8, w którym Fundacja h/2 rozwija ośrodek wypoczynku i pracy twórczej.

Poszukiwanie i badanie grzybów było dla Cage’a tożsame z procesem twórczym polegającym na odkrywaniu niepozornych odgłosów otoczenia wśród warstwy dźwiękowej codzienności. Efektem artystycznym będącym wynikiem takiej postawy artysty oraz akceptacji zasady przypadku, staje się więc raczej ujawnienie już istniejących, ukrytych porządków lub nieoczywistych zjawisk, niż świadome wytworzenie nowej estetycznej jakości.

Grzybobranie proponuje przestrzeń do bezwysiłkowej obserwacji ekosystemu oraz namysł nad jego współczesnym statusem badanym z perspektywy współczesnych artystów i poprzez ich prace. Zgodnie z fluxusowską ideą współpracy w realizowane działania angażują się wszyscy uczestnicy – organizatorzy, artyści, naukowcy oraz goście i obserwatorzy – często debiutujący także w roli artystów.

W programie spotkania plenerowe, instalacje w lesie, projekcje w ogrodzie oraz wykłady, działania dźwiękowe i performansy, w tym między innymi prace członków zespołu WRO – performans algorytmiczny Pawła Janickiego Cellular Synthesis czy audiowizualne działanie Piotra Krajewskiego Boletus Bikini.

szczegółowy program: TUTAJ

organizatorFundacja h/2
współorganizatorzyCentrum Sztuki WROFood Think Tank