GUERRILLA GIRLS: IS IT EVEN WORSE IN EUROPE? / Whitechapel Gallery, Londyn
   

1.10.2016 – 5.03.2017

GUERRILLA GIRLS: IS IT EVEN WORSE IN EUROPE? / Whitechapel Gallery, Londyn
   

1.10.2016 – 5.03.2017

Info

Guerrilla Girls: Is it even worse in Europe? prezentuje wyniki ankiety, którą Guerilla Girls wysłały do 383 europejskich instytucji kulturalnych. Przedstawiciele galerii i muzeów odpowiadali na pytania dotyczące programów wystawienniczych i gromadzonych przez siebie kolekcji dzieł sztuki.

Artystki chciały zbadać różnorodność programową i krytycznie spojrzeć na narracje tworzone przez instytucje kulturalne, także w odniesieniu do sytuacji panującej w Stanach Zjednoczonych.

Wśród finalnych odpowiedzi zamieszczonych na wystawie, spostrzeżenia i uwagi Centrum Sztuki WRO znalazły się pośród kilku najbardziej zaakcentowanych w ekspozycji.

Więcej o projekcie:
www.whitechapelgallery.org/exhibitions/guerrilla-girls/
www.guerrillagirls.com/