Ćwiczenia wyzwalające
   

wybór prac z kolekcji Ukryta Dekada
Narodowa Galeria Sztuki w Wilnie
28.11.2019 / czwartek / 17:30

Ćwiczenia wyzwalające
   

wybór prac z kolekcji Ukryta Dekada
Narodowa Galeria Sztuki w Wilnie
28.11.2019 / czwartek / 17:30

Info

Ćwiczenia wyzwalające w polskiej sztuce wideo w latach 1985-1995

Pokaz prac wideo z kolekcji UKRYTA DEKADA / THE HIDDEN DECADE wybranych przez Piotra Krajewskiego, dyrektora artystycznego Centrum Sztuki WRO Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie.

Ukryta Dekada to zbiór prac kluczowych dla historii polskiej sztuki wideo. Dziesięcioletni okres od 1985 do 1995 roku był niezwykłą erą polskiej sztuki: czasem, w którym kształtowały się nowe podejścia artystyczne – erą pełną przemian społecznych, politycznych i kulturowych.

Zaczęła się od sprzeciwu wobec realiów PRLu, zwłaszcza po represyjnym okresie stanu wojennego; doprowadziła do rewolucyjnych zmian ’89 i pierwszych lat po transformacji. Zaczęła się od indywidualnych eksploracji kilku artystów wykorzystujących nowe mediumobraz elektroniczny, poza granicami ustalonych instytucji sztuki; zakończyła się uznaniem sztuki wideo za jedną z głównych dziedzin współczesnych sztuk pięknych.

Dzięki wadliwej i niestabilnej, sterowanej statycznie elektronicznej technologii dostępnej w latach 80, wideo stało się zaskakująco odpowiednim medium, pozwalającym zrozumieć istotę ówczesnej Polski: jakość zdjęć dokładnie odzwierciedla nie tylko represyjną i wymuszoną zwyczajność okresu po stanie wojennym, ale także energie protestów i społeczne ideały ruchów alternatywnych. Jest to szczególnie wyraźne w pracach wideo, które rejestrują życie codzienne w połączeniu z awangardowymi działaniami artystów.

Sztuka wideo z tego okresu jest niezwykła ze względu na szybkie zmiany, którym podlega, silnie zdefiniowane postawy, które reprezentuje, oraz łączenie skrajnego indywidualizmu z powstawaniem alternatywnych społeczności. Widać wyraźny sprzeciw wobec propagandy w mediach – nie tylko przeciwko propagandzie politycznej okresu komunistycznego, ale także przeciwko presji konsumpcyjnej kapitalizmu.

Program projekcji:
Józef Robakowski, Kino to potęga!, 1985, 7′
Marek Janiak (with Zbigniew Libera), Ćwiczenia wyzwalające, 1987, 11′
Igor Krenz, Iść czy jechać, 1993/94, 7′
Adam Rzepecki, Cóż arystokracie po małym fiacie?, 1888, 3′
Wspólnota Leeeżeć [Lyyying Community], TAXI, 1990, 3′
Anna Janczyszyn, W miasto, 1993, 4′ /fragment/
Mirosław E. Koch, Kormorany: Epizod Dym, 1991, 7′
Władysław Kaźmierczak, Crash, 1994, 9′
Łódź Kaliska, Zabójstwo Hindenburga, 1993 /fragment/ 3′
Wojciech Zamiara, Nie wiem + Mantra, 1992/93, 5′
Józef Robakowski, Moje wideomasochizmy, 1988/89, 5′
Piotr Wyrzykowski, The Runner, 1993, 6′
Alicja Żebrowska, Onone: Świat po Świecie, 1995, 4′