Sztuka dostępna / Instrukcja wejścia
   

wystawa poświęcona sztuce mediów
w przestrzeni galerii i online
26.05-24.07.2020

Sztuka dostępna / Instrukcja wejścia
   

wystawa poświęcona sztuce mediów
w przestrzeni galerii i online
26.05-24.07.2020

Info

Doświadczenie fizycznej obecności w galerii, przebywanie w niej w tym czasie, może być wyjątkowym aktem autorefleksji na temat form percepcji artystycznej. Kilkadziesiąt tytułów dzieł, które nieprzerwanie od początku izolacji udostępnialiśmy na małych ekranach domowych urządzeń, w kolejnych cyklach tematycznych WRO online nie opuszcza sieci, ale teraz możemy widzieć je również w innym formacie i skali.

Nadal online, w każdym tygodniu prezentujemy nowy zestaw tematyczny, codziennie inną pracę. Teraz każdy nowy cykl, zanim zostaje w całości udostępniony w sieci, ma najpierw premierę w galerii. A wyborem projekcji z zestawu można w przestrzeni wystawy dowolnie sterować, używając własnego smartfona.

Wykorzystując ten czas na refleksję nad sztuką mediów, jej zróżnicowaną historią, rozmaitością form i wielością postaw artystycznych, sięgnęliśmy do naszych zbiorów, do zapisów działań artystycznych: performansów, koncertów i akcji podejmowanych przez artystów, dokumentacji instalacji, wypowiedzi i komentarzy autorów przez lata realizujących i prezentujących w Centrum Sztuki WRO swoje projekty.

Nie tylko dla przypomnienia wielu istotnych działań, ale też nowego zestawienia pozwalającego przedstawić obecne w sztuce mediów, wyrażane jej językiem zagadnienia, pytania, problemy. Każdy z tygodniowych programów jest taką propozycją nowego tematycznego zestawienia 7 prac, niezobowiązującą próbą wniknięcia w najnowszą historię sztuki mediów, dającą zarówno przyjemność oglądania ale i inspirującą do własnych refleksji.