Jarosław Czarnecki a.k.a. Elvin Flamingo. Symbiotyczność tworzenia
   

21.09 – 10.10.2014

Jarosław Czarnecki a.k.a. Elvin Flamingo. Symbiotyczność tworzenia
   

21.09 – 10.10.2014

Info

Transmisje internetowe z Gdańskiej Galerii Miejskiej i Instytutu Sztuki Wyspa oraz instalacje wideo

Symbiotyczność Tworzenia to projekt Elvina Flamingo z pogranicza sztuki i biologii zaplanowany na lata 2012 – 2034. W zaprojektowanych przez autora warunkach tworzą swoje królestwa kultury mrówek. Żyją w zaopatrzonych w szyby inkubatorach, w szklanych kolbach, retortach, probówkach i rurach łączących je w system konieczny dla życia i rozwoju przestrzeni, który systematycznie zagospodarowują swoją działalnością.

Obecnie Symbiotyczność Tworzenia jest pokazywana w Centrum Sztuki WRO w 2014 r. w formie transmisji internetowych z pierwszego publicznego wystawienia dzieła, odbywającego się w Gdańskiej Galerii Miejskiej i Instytucie Sztuki Wyspa w Gdańsku oraz przygotowanej przez artystę specjalnie na wystawę we Wrocławiu wieloekranowej instalacji wideo ukazującej życie mrówek wewnątrz inkubatorów.

Ta prezentacja stanowi jednocześnie zapowiedź wystawienia kolejnej odsłony eksperymentalnej instalacji podczas Biennale WRO 2015 Test Exposure, kiedy to pokazane zostaną po raz drugi wszystkie trzy części projektu, łącznie z premierową częścią czwartą tworzoną wspólnie z mrówkami stolarkami, Camponotus pennsylvanicus.

 

O wystawie

Fakt wykorzystywania przeze mnie głosu biologii tylko pozornie może zdać się czymś frywolnym. W istocie ta aktywność powoduje zaistnienie tego, co niewidzialne i uwypukla to, czego jeszcze nie pokazano. Słowo culture zarówno w języku angielskim jak i francuskim oznacza również hodowlę, uprawę. Moją pracę można zatem odczytać jako wielopłaszczyznową metaforę zarówno futurystycznej hodowli-utopii, perfekcyjnej uprawy-doskonałości, i międzygatunkowej kultury wspólnoty. I, co najciekawsze, nie ja jestem jej autorem, a już na pewno nie jedynym. […] najbardziej interesującym dla mnie spojrzeniem na to, co wspólnie robimy, jest pozbawione jakichkolwiek metafor i interpretacji, bezpośrednie odebranie tej pracy. To jest (jednocześnie) tylko i dokładnie, to co widzimy, nic więcej. Poza inkubatorami wypełnionymi starannie zaprojektowanymi instalacjami z rur, węży i naczyń laboratoryjnych, w których żyją i rozmnażają się mrówki, niczym więcej ta praca nie jest, jak tylko moją i moich mrówek współcodziennością. Interpretacje i metafory z upływem czasu przestawały być istotne i przerodziły się niejako w model rodzinny, przestały być w ogóle znaczące. Mimo swojej wyrazistości i bezprecedensowej mocy zaczęły blednąć w obliczu symbiotyczności i bezkompromisowości tego, co wspólnie tworzymy. W tym, co robimy, bezsprzecznie nie ma kompromisów i każde z nas, dany superorganizm i ja, osobno nic nie znaczymy i wręcz nie istniejemy bez siebie nawzajem jako dzieło.

Jarosław Czarnecki

Prace

Symbiotyczność Tworzenia składa się z 3 części:

Rekonstrukcja nie-ludzkiej kultury – w czterech połączonych se sobą arteriami inkubatorach rozwija się kultura mrówek farmerek, hodujących grzybnię, która jest im niezbędna do życia.

Królestwo współcodzienności – inkubator, na razie pojedynczy, w którym rozwija się królestwo mrówek tkaczek, agresywnych i polujących, tkających swe siedziby pomiędzy liśćmi w koronie drzewa.

Walka podziemna – gablota ukazująca poprzednie cztery nieudane próby założenia królestwa mrówek i podejmująca tym samym zarówno kwestię walki o przetrwanie w naturze, jak i etycznej odpowiedzialności twórcy za swoje dzieło.