Kamila Cyfra – Kszyrzacy
   

promotor: dr hab. Bogdan Achimescu
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Wydział Intermediów, Katedra Metod Sztuki, Pracownia Transmediów

Kamila Cyfra – Kszyrzacy
   

promotor: dr hab. Bogdan Achimescu
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Wydział Intermediów, Katedra Metod Sztuki, Pracownia Transmediów

Info

„Kszyrzacy” Kamili Cyfry to przekład „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza na autorski język bazujący na ortografii bliskiej fonetycznej. Cechuje się ściśle określonymi, konsekwentnie stosowanymi zasadami.

Przekład został dokonany ręcznie, w komputerowym edytorze, zdanie po zdaniu. W ten sposób dokonałam dekonstrukcji dzieła Sienkiewicza. Staje się ona książką, która nie jest do czytania, lecz do wyrażenia pewnej idei. „Kszyrzacy” zatem powstają jako hybryda rzeźbiarsko-literacka. Rzeźbiarska – ponieważ staje się obiektem konceptualnym. Literacka – ponieważ opiera się na pracy ze słowem.

Brak polskich znaków ma na celu usunięcie polskiego akcentu z warstwy wizualnej i konceptualnej języka. Jednocześnie język przekładu cechuje się niechlujstwem, celowo dokonywane są błędy w zapisie, błędy ortograficzne. Wszystkie te zabiegi mają na celu prymitywizację warstwy językowej powieści.

Słowa zapisywane są przy użyciu jedynie znaków łacińskich, dużymi literami. Decyzja o użyciu wyłącznie dużych liter po pierwsze ma na celu ujednolicenie formy powieści, po drugie odczytywane jest jako krzyk. Wyraża zarówno manifest, jakim jest sam przekład powieści, jak i chęć zaznaczenia ingerencji w dzieło, podkreślenia, że powieść Sienkiewicza została „strollowana” w duchu kontrowersyjnego, prowokacyjnego i antyspołecznego zachowania użytkowników internetu w celu wywołania intensywnej dyskusji czy kłótni.

Kamila Cyfra, autorka instalacji i interwencji artystycznych. W swoich realizacjach bawi się konwencją, interesuje się językiem, prymitywnością oraz przełamywaniem patosu.