KARINA MARUSIŃSKA
   

sierpień-październik 2017
program stypendialny St.A.i.R.

KARINA MARUSIŃSKA
   

sierpień-październik 2017
program stypendialny St.A.i.R.

Info

Karina Marusińska, ur. w 1983 r., jest artystką interdyscyplinarną, dydaktykiem, animatorką społeczno-kulturalną. Pracuje na wrocławskiej ASP na Wydziale Ceramiki i Szkła. Członkini kolektywu Food Think Tank, grupy performerskiej Łuhuu! i nieistniejącej już grupy projektowej Wzorowo.

Sięga po różnorodne media m.in. ceramikę i szkło, rzeźbę, instalację, wideo, performans. Fascynują ją napięcia tworzące się na styku tego, co wewnętrzne i zewnętrzne, prywatne i publiczne, szlachetne i pospolite, smaczne i obrzydliwe. Eksploruje obszary graniczne, w których ścierają się przeciwieństwa. Interesuje ją także to, co jest spychane na społeczny i kulturowy margines.

 

W ramach rezydencji St.A.i.R. w Grazu, w odniesieniu do zastanej przestrzeni oraz wydarzeń, które miały miejsce w Polsce, zrealizowała instalację site-specific pt. „Silence”, zaprezentowaną w Schaufenstergalerie Scharf (4-24.10.2017). Instalacja nawiązuje do kolekcji minerałów Joanneum – Muzeum Historii Naturalnej w Grazu, w pobliżu którego praca była prezentowana. W obliczu licznych protestów na świecie i ich rozmaitych przejawów, rodzi się pytanie o skuteczność, a także etykę form obywatelskiego (nie)zaangażowania. Mamy do czynienia z całym spektrum postaw – od rzucania kamieniami po milczenie. Czy aby na pewno jest ono złotem? Praca „Silence” była punktem wyjścia do opracowania koncepcji wystawy, planowanej w przyszłości Joanneum.