Konferencja Discussing Modernity. A dialogue with Martin Jay
   

15-17.10.2010

Info

Discussing Modernity. A dialogue with Martin Jay

Martin Jay wykłada historię myśli europejskiej oraz teorię kultury na Uniwersytecie w Berkeley. Jego najważniejsze prace dotyczą dwudziestowiecznej filozofii niemieckiej, francuskiej oraz historii intelektualnej kultury europejskiej. Przewodnimi tematami refleksji badawczej Jay’a, splatającymi się w jego dziełach, są teoria krytyczna Szkoły Frankfurckiej, działalność myślicieli żydowskich emigrujących do Ameryki po 1933 roku, dzieje pojęcia doświadczenia w kulturze zachodniej oraz poststrukturalistyczna krytyka zachodniego okularcentryzmu, a także erupcje i konceptualizacje przemocy w XX I XXI wieku.

W centrum twórczości Jaya leży problem swoistości epoki nowoczesnej. Niezależnie od tego, czy zajmuje się on teorią krytyczną, estetyką wizualizacji, doświadczeniem, czy polityką, za każdym z tych tematów kryje się pytanie o specyfikę nowoczesności.

Poszczególni uczestnicy konferencji podejmą jeden z wątków obecnych w obszernej refleksji Martina Jaya. Wygłosi on wykład inauguracyjny, a następnie będzie głównym dyskutantem i komentatorem kolejnych prezentacji. Ta formuła umożliwi spojrzenie na nowoczesność jako na złożony kompleks historyczny, kulturowy i teoretyczny, który nie daje się ująć w jednolity schemat teoretyczny.

Do udziału w tym spotkaniu zaproszenie przyjęli wybitni uczeni z wielu ośrodków badawczych: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Roosevelt Academy.

Językiem konferencji jest angielski

Program

15 października (piątek)
Centrum Sztuki WRO

17.30 – 19.00

Prof. Martin Jay, Photography and the Event
Welcome party

16 października (sobota)
Centrum Sztuki WRO

10.00 – 11.45
1. Prof. Andrzej Kaniowski, On some Affinities between Ethics and Aesthetics in Kant’s Philosophy
2. Prof. Leszek Koczanowicz, Dialogue, Activity and Mendacity.
3. Prof. Piotr Dehnel, Experience and Inference. Hegelian Thought in the Contemporary Analytic Philosophy

11.45-12.15 Przerwa

12.15 – 14.00
1. Dr Roma Sendyka, Scopic Regimes of Modernity and Literature (The Case of Hypotyposis)
2. Dr Dorota Kołodziejczyk, Postcolonial Byways – Alternative or Peripheral Modernities?
3. Dr Ewa Ignaczak-Tak, Abject Spaces and Premodern Time in Andrzej Stasiuk’s Travel
Essays.

14.00 – 15.30 Lunch

15.30 – 16.40
1. Prof. Paweł Dybel, Modernity, Postmodernity and Metaphysics. Discussion with Vattimo’s interpretation of Nietzsche’s and Heidegger’s philosophy in „The End of Modernity”.
2. Dr Dorota Koczanowicz, The proof of the Pudding is … Cooking and eating as experience

16.40 – 17.10 Przerwa

17.10 – 18.20
1. Dr Jakub Fereński, The Photography, Power and Memory
2. Dr Teresa Bruś, Exposing the Face in the Photograph: Gestures of Regarding

17 października (niedziela)
Hotel Tumski, ul. Wyspa Słodowa 10 (sala kominkowa)

10.00 – 11.40
1. Dr Wojciech Małecki, How I Learned to Stop Worrying and Love Mendacity (in Politics)
2. Dr Krzysztof Jaskułowski, Toward Post-National Democracy
3. Dr Lotar Rasiński, Social Criticism without Critical Theory.

11.40-12.10 Przerwa

12.10 – 13.20
1. Dr David Schauffler, Marcuse and Bloch: Martin Jay’s Critique of Memory
2. Mgr Katarzyna Liszka, The Messianic Promise in the Shadow of the Shoah Memory

Organizatorzy:

Prof. Leszek Koczanowicz (leszek@post.pl)
Dr Dorota Koczanowicz (bmd@dswe.pl)
Mgr Katarzyna Liszka (kasialiszka@poczta.fm)

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

swps logo