Kultury kultywowane / Lwów
   

1.10 – 15.11.2015

Kultury kultywowane / Lwów
   

1.10 – 15.11.2015

Info

Wystawa Kultury kultywowane była jedną z kilku jakie złożyły się na wielki przegląd sztuki najnowszej – 16. edycję Biennale Sztuki Mediów WRO 2015 odbywającą się we Wrocławiu pod hasłem Test Exposure między majem a wrześniem 2015 roku.

Lwowska prezentacja wystawy w Muzeum Przyrodniczym w ramach festiwalu Tetramatyka jest pierwszym jej przeniesieniem poza Wrocław. Wystawę tworzy sześć prac – zarówno nadesłanych przez artystów do programu Biennale WRO, jak Whispers Katrin Caspar i Eevy-Liisy Puhakki, Mowa ciała Michała Brzezińskiego czy Wszystko, co ludzkie jest mi obce Dobrosławy Nowak, realizacji wybranych do prezentacji w pierwszym konkursie Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów (B-612 Natalii Balskiej, nagrodzonej w tym konkursie), prac rozwijanych przez WRO (Wodospad, Paweł Janicki & the WROcenter Group), jak i pokazywanej tu w formie dokumentacji wideo Symbiotyczności tworzenia Elvina Flamingo, zaproszonej do wystawy jako jej wyrazista tematyczna oś.

Kontekst wystawy poszerza cyfrowe archiwum dokumentacji wideo z wydarzeń czterech ostatnich edycji Biennale WRO. Jest to samodzielne stanowisko do przeglądu starannie wybranych i zmontowanych klipów prezentujące szerokie spektrum zagadnień, z jakiego wyrasta współczesna sztuka mediów w całej różnorodności form i procesów.

//

Muzeum Przyrodnicze we Lwowie

kurator: Piotr Krajewski

współpraca kuratorska i koordynacja: Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

przygotowanie logistyczne i nadzór techniczny: Michał Michałczak

produkcja: Fundacja WRO / Centrum Sztuki WRO

//

Wystawa we Lwowie jest prezentowana na zaproszenie Festiwalu Tetramatyka dzięki wsparciu finansowemu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

 

O wystawie

„Wystawa tworzy swoistą enklawę badawczą zagadnień pozostających w silnym polu badań sztuki mediów, zwłaszcza dotyczących zakresów zbliżania się i przenikania art/science, gdzie w tym zbliżaniu się od strony science nie chodzi jedynie o atrakcyjną wizualizację danych, a od strony art wyłącznie o testowanie możliwych niebezpieczeństw i ograniczeń science, która na własnym polu rozpatruje je być może nazbyt jednostronnie, ale też o wywalczenie przez sztukę równego nauce prawa do korzystania i narzucania precyzji epistemologicznej”

Viola Krajewska, katalog wystawy WRO Résumé

Prace

1. Natalia Balska (PL), B-612, instalacja interaktywna, 2014

2. Michał Brzeziński (PL), Mowa ciała, instalacja afektywna, 2014

3. Dobrosława Nowak (PL), Wszystko, co ludzkie jest mi obce, instalacja wideo, 2013

4. Katrin Caspar (DE) + Eva-Lisa Puhakka (FI), Whispers, dźwiękowa instalacja interaktywna, 2014

5. Paweł Janicki & the WROcenter Group (PL), Wodospad, interaktywna instalacja wideo, 2008-2014

6. Elvin Flamingo aka Jarosław Czarnecki (PL), Symbiotyczność tworzenia, instalacja, 2012-2034; wielomonitorowa dokumentacja wideo (2015); dodatkowe zdjęcia i opracowanie: Bartosz Konieczny, Centrum Sztuki WRO

7. WRO on Tour, aplikacja komputerowa; stanowisko do przeglądania dokumentacji wydarzeń Biennale Sztuki Mediów WRO; opracowanie: Bartosz Konieczny, Centrum Sztuki WRO, 2015