MANUSCRIT – interaktywna instalacja Pawła Janickiego / Paryż, Francja
   

10-21.11.2018
OTWARCIE: 10.11.2018 / sobota / 18:30
fasada EP7, Paryż

MANUSCRIT – interaktywna instalacja Pawła Janickiego / Paryż, Francja
   

10-21.11.2018
OTWARCIE: 10.11.2018 / sobota / 18:30
fasada EP7, Paryż

WSPARCIE:

Info

MANUSCRIT to nowa interaktywna instalacja w przestrzeni publicznej zaprojektowana specjalnie dla pokrytej ekranami fasady paryskiego centrum EP7. Praca jest audiowizualną kompozycją, którą publiczność może kontrolować za pomocą urządzeń mobilnych wchodząc na stronę projektu – ponieważ komponent dźwiękowy jest w pracy bardzo istotny, urządzenia mobilne mogą posłużyć także jako prywatne, intymne systemy projekcji dźwięku.

MANUSCRIT nawiązuje do fragmentu „Rękopisu znalezionego w Saragossie” – powieści Jana Potockiego z przełomu XVIII i XIX wieku, w oryginale pisanej w języku francuskim (tytuł oryginalny: „Manuscrit trouvé à Saragosse”). Wykorzystany w pracy fragment to historia ojca, postaci znanej jako Geometra; ojciec Geometry, niewątpliwie prototyp współczesnej figury nerda (zarazem rodzic, który może poszczycić się synem, kontynuującym dzieło ojca), pisze traktat, omawiający zagadnienia analizy matematycznej, który odczytany zostaje jako krytyka aktualnej sytuacji politycznej (a w zasadzie wyjątkowo celny pamflet na poczynania rządu). Autor traktatu popada oczywiście w tarapaty, z których wychodzi obronną ręką jedynie dzięki temu, że zgadza się na iście faustowski układ z przedstawicielem władzy (który to przedstawiciel poucza nawet autora traktatu o niebezpieczeństwach związanych z wchodzeniem w sferę publiczną bez zapewnienia sobie należytej „opieki” właściwych czynników).

Historia ojca Geometry, zaskakująco mocno rezonująca ze współczesnymi incytatorami, syntetyzuje wiele wątków ważnych dla badaczy i artystów oraz – w szerszej perspektywie – osób zainteresowanych współczesnymi dewolucyjnymi przemianami kulturowymi i cywilizacyjnymi: od problematyki relacji znaczenia indywidualnej wypowiedzi do możliwych interpretacji i przeinaczeń, przez akty cenzury, antyintelektualizm i próby licencjonowania aktywności intelektualnej i twórczej w systemowych ramach. Historia współczesności zna, co prawda, przypadki, kiedy rozczarowany nerd staje się mutagenem zagrażającym systemowi, ale postać z tekstu Potockiego – utrzymanego w duchu unikającej tragicznych gestów powieści łotrzykowskiej – wybiera jednak drogę integracji (jakkolwiek wdrażaną nieco szorstkimi metodami).

Podobnie jak wspomniany matematyczny traktat, MANUSCRIT nie jest pracą polityczną. Jest za to odwołaniem do wspólnej bazy pojęciowej i językowej oraz uniwersalnej racjonalności obecnej w usystematyzowanej wiedzy o świecie.

Kuratorką projektu jest Klio Krajewska.

Projekt wsparty przez Instytut Polski w Paryżu. Jest on także realizowany w ramach DRAW / Digital Research and Art Wave.