MATĚJ FRANK
   

sierpień-październik 2017
program stypendialny St.A.i.R.

MATĚJ FRANK
   

sierpień-październik 2017
program stypendialny St.A.i.R.

Info

Matěj Frank jest artystą wizualnym, mieszkającym i pracującym we Wrocławiu (Polska) i Opawie (Czechy). W swojej twórczości zajmuje się zagadnieniem przestrzeni w relacji do czasu, ruchu, ciała i dźwięku.

Wykorzystuje różne media: performans, rysunek, sound art, chociaż punktem wyjścia jego działalności jest rzeźba. Frank zazwyczaj skupia się na zjawiskach podstawowych, rozwijając je z właściwą sobie wrażliwością oraz odtwarzając i przedstawiając je z własnej perspektywy. Inspirację czerpie z najbliższego otoczenia i zachodzących w nim zmian. Interesuje go nawarstwianie się informacji, czego rezultatem jest nieczytelność i chaos, przy jednoczesnym zachowaniu prostoty formy i/lub procesu. Zajmuje go połączenie obrazu i dźwięku, wciąż poszukuje nowych sposobów słuchania tego, co jest już wiadome.

Jako członek stowarzyszenia kulturalnego Bludný kámen, Frank zajmuje się także organizacją wystaw sztuki współczesnej oraz eksperymentalnych koncertów. Obecnie uczy rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Brał udział w wielu międzynarodowych projektach i wystawach, m.in. w Czechach, Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Izraelu czy Grecji.

W ostatnim czasie uwagę Franka coraz bardziej przykuwa dźwięk. W ramach pobytu rezydencyjnego w Grazu zamierza zrealizować projekt, koncentrujący się na relacji dźwięku z przestrzenią. Jego celem jest znalezienie i podkreślenie drobnych, prostych dźwięków z życia codziennego. Artysta chce zwrócić uwagę na miejskie obszary i krajobrazy, obfitujące w naturalne hałasy i dźwięki. Aby je wzmocnić, chce zbudować proste obiekty akustyczne, bazujące na kształtach i zasadach działania lokalizatorów dźwięku (tuby, megafony), używanych przed wynalezieniem radarów. Forma, wielkość i materiały, z których zostaną wykorzystane obiekty, będą dostosowane do warunków, otoczenia i wymagań konkretnej przestrzeni.