Media Intersections
   

2012-2013

Media Intersections
   

2012-2013

Info

Media Intersections to wspólny projekt Centrum Sztuki WRO, House of Electronic Arts (HeK) z BazyleiRIXC (Center for New Media Culture) z Rygi, polegający na dokumentacji współczesnej sztuki mediów i realizacji wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie.

Pierwsze kuratorskie kwerendy i prezentacje artystów, przeprowadzone w 2012 roku w Rydze, Wrocławiu i Bazylei, zainicjowały intensywną współpracę, wymianę i koprodukcje, które miały miejsce w 2013 roku.

Dwuletni projekt skupiał się na badaniu współczesnej praktyki artystycznej w dziedzinie sztuki mediów w każdym z krajów partnerskich, rozwoju wspólnych działań oraz poszerzaniu specyficznej wiedzy o kontekstach, w jakich funkcjonują zaangażowane instytucje.

Media Intersections wspierany był przez warszawski oddział Szwajcarskiej Fundacji dla Kultury Pro Helvetia,w ramach programu Kooperacje 2012–2013 Szwajcaria – Europa Środkowo-Wschodnia, mającego na celu wzmocnienie dotychczasowej współpracy pomiędzy instytucjami kultury i sztuki ze Szwajcarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski Słowacji i Węgier.