Natalia Balska (PL), Obelisk Beta
   

obiekt i sieć neuronowa
2016

Natalia Balska (PL), Obelisk Beta
   

obiekt i sieć neuronowa
2016

Info

Tekst wyświetlany na obiekcie przypominającym Kamień z Rosetty jest językową grą prowadzoną przez sztuczną sieć neuronową (ANN). Odkrycie w 1799 r. Kamienia z Rosetty z wyrytym tekstem – po egipsku pismem hieroglificznym i demotycznym oraz po grecku – miało przełomowe znaczenie dla odczytania hieroglifów.

Łącząc starożytne mity z nowoczesnymi teoriami spiskowymi, ANN w Obelisku Beta powtarza i konstruuje własną opowieść o rzeczywistości. Podstawą pracy jest teoria memu jako zapisanej w mózgu jednostki informacji kulturowej. Podobnie jak gen, mem może przechodzić mutacje i przekształcać się w toku kolejnego powielania czy zmieniających się uwarunkowań społeczno politycznych. Mit jako narracja o pradziejach i przyszłych losach świata określa porządek i zasady organizacji religijnej  i politycznej społeczeństwa. Obelisk Beta staje się więc narzędziem do dekodowania współczesnych mitów, generatywną wyrocznią, w której to algorytm stanowi o przedłużeniu praktyk opowiadania i snucia narracji natury ontologicznej.

Natalia Balska ukończyła Graphic and Media Design na University of the Arts w Londynie. W 2014 r. na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie obroniła dyplom magisterski, którego częścią była instalacja B-612, poświęcona relacjom między roślinami i sztuczną inteligencją i zaprezentowana podczas Biennale WRO 2015 TEST EXPOSURE. Praca ta zdobyła wówczas główną nagrodę 1. Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów.