Nemo (Nikt)
   

instalacja, 2020

Nemo (Nikt)
   

instalacja, 2020

Info

Niewielki ekran umieszczony w podłodze wyświetla satelitarny obraz lokalizacji, w której znajduje się jedno z podwrocławskich centrów logistycznych firmy Amazon. Perspektywa i narzędzie obserwacji są uzasadnione: Amazon to globalne przedsiębiorstwo dość potężne by uruchomić własny program kosmiczny (Project Kuiper), a założyciel, główny udziałowiec i CEO firmy Jeff Bezos dysponuje jedną z największych fortun na planecie.

Mechanizmy monitoringu, oceny wydajności i ustalania wysokości zarobków w tym i podobnych centrach firmy wzbudzają kontrowersje. Organizatorzy zeszłorocznej kwesty na fundusz strajkowy dla polskich pracowników Amazon (OZZ Inicjatywa Pracownicza) wymienili następujące cechy czyniące Polskę atrakcyjną dla firmy: położenie geograficzne, antypracownicze prawo (m.in. ograniczone prawo do strajku), tanią siłę roboczą, ustalanie wysokości wynagrodzeń w oparciu o dane o zarobkach lokalnych pracowników fizycznych ale nie wytwarzane przez nich zyski – wszystko to postrzegając jako czynniki pogłębiania globalnych nierówności.