New Media Museums
   

Projekt badawczy Central European Art Database

New Media Museums
   

Projekt badawczy Central European Art Database

Info


New Media Museums to projekt poświęcony analizie praktyk i wymianie doświadczeń związanych z kolekcjonowaniem sztuki nowych mediów, jej konserwacją i zachowaniem w różnych typach instytucji kultury w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

W inicjatywie współfinansowanej przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki biorą udział organizacje z Czech, Słowacji, Polski i Węgier – Muzeum Sztuki w Ołomuńcu (koordynator i inicjator projektu), Festiwal Sztuki Współczesnej i Filmu Animowanego PAF z Ołomuńca, Słowacka Galeria Narodowa z Bratysławy, Centrum Sztuki WRO oraz Centrum Kultury i Komunikacji C³ z Budapesztu – które kolekcjonują, prezentują i promują szeroko rozumianą sztukę mediów.

Celem działań odbywających się od stycznia 2021 do czerwca 2022 roku jest wymiana i współpraca w zakresie gromadzenia, ochrony i prezentacji sztuki i kultury medialnej, opracowanie strategii konserwatorskich i modeli pracy w instytucjach uczestniczących w projekcie tak, aby współczesna sztuka mediów częściej pojawiała się w regionalnych kolekcjach. Przyjęta metodologia zawiera praktyczne działania konserwatorskie wobec wybranych dzieł z kolekcji, analizę studiów przypadków, obiektywizację praktyk w odniesieniu do specyfiki kolekcji lub/i wybranych dzieł, oraz opracowywanie i udostępnianie rezultatów badań. Efektem naszej współpracy będzie publikacja „Collecting and Preserving Media Arts in Central Europe”.

Współpracujące instytucje będą więc analizować potrzeby konserwatorskie wynikające ze specyfiki swoich kolekcji, realizować zadania ustalane w grupach roboczych, organizować warsztaty, dyskusje, konferencje i seminaria oraz dokumentować działania i procesy przeprowadzane wobec wybranych dzieł, grup dzieł bądź zgadnień. Opracowane materiały – wywiady, dokumentacja (fotograficzna i wideo), teksty, również te zamówione u autorów zewnętrznych – zostaną udostępnione w formacie open access, w językach narodowych i angielskim, przyczyniając się tym samym do upowszechnienia problematyki związanej z kolekcjonowaniem sztuki mediów.

W ramach projektu New Media Museums Centrum Sztuki WRO przygotowuje się do przeprowadzenia restauracji interaktywnego obiektu Niklasa Roya “Pongmechanik” (2003-2004). Znajdująca się w naszej kolekcji praca to ważna mechaniczna reinkarnacja klasycznej gry wideo “Pong”, pokazywana na licznych festiwalach i wystawach, m.in. nominowana do nagrody berlińskiego festiwalu Transmediale w 2005 roku. Praca czerpie z dokonań Konrada Zusego, niemieckiego inżyniera, w latach 30. XX wieku twórcy pierwszego działającego, w pełni automatycznego komputera. Jednocześnie „Pongmechanik” stanowi radykalny przykład „odwirtualizowanej” gry komputerowej i całkowicie transparentnej technologii – dosłownie, gdyż mechanizm pracy umieszczony w przezroczystej obudowie umożliwia obserwację jej działania. Restauracja i/lub częściowa rekonstrukcja pracy zostanie przeprowadzona przez artystę w marcu 2022 roku w zaaranżowanej, i dostępnej także dla publiczności, przestrzeni w Centrum Sztuki WRO, a towarzyszyć jej będzie kontekstowy program mediacji sztuki.

Podczas inicjalnego spotkania instytucji współtworzących New Media Museums, które odbyło się zdalnie w lutym 2021 roku, przedstawiona została specyfika kolekcji i zasobów archiwalnych instytucji, dotychczasowe praktyki związane z konserwacją sztuki mediów oraz cele, jakie będą realizowane w ramach projektu. Opowiedzieliśmy o roli, jaką pełni dokumentacja wideo oraz rekontekstualizacja w strategii zachowania sztuki mediów w kolekcji WRO, m.in. na przykładach takich wystaw jak „Krótka historia instalacji wideo”, „Reinkarnacja sztuki mediów”, „Akces i zwrot” oraz pracy nad uruchomieniem nowej sieciowej i stacjonarnej Czytelni Mediów w Centrum Sztuki WRO.

Pełne kalendarium i plan działań:

Kick-off / konferencja, on-line 17–18.02.2021, organizator: OMA

Warsztat programowo-organizacyjny, on-site Bratysława, 21.09.2021, organizator: SNG

Net-based Art in Central Europe, studia przypadków, restauracja i udostępnienie zbioru historycznych prac net-artu w formie stałej wystawy on-line, organizatorzy: OMA + PAF

Prezentacje i wystąpienia w ramach festiwalu 4 PAF – Festival of Film Animation and Contemporary Art, Ołomuniec, 10-12.12.2021, organizator: PAF

Kolokwium: Collecting and Preserving Media Arts in Central Europe: Pilot Project, Ołomuniec, 17-19.01.2022, organizator: OMA

Pongmechanik / Reaktywacja, studium przypadku, restauracja vs. rekonstrukcja, Niklas Roy + zespół WRO, marzec – kwiecień 2022, Centrum Sztuki WRO, Wrocław

Dyskusja: kolekcje sztuki mediów, z perspektywy praktyki WRO i projektu NMM, konsultacje i przed opracowaniem publikacji podsumowującej projekt, dyskusja nad jej zawartością, on-line, 15.05.2022, organizator: WRO

Publikacja: “Collecting and Preserving Media Arts in Central Europe”, opracowane wystąpienia konferencyjne, zamówione teksty, dokumentacja wideo, studia przypadku zebrane w formie sieciowej publikacji (open access), wideo-wywiady z artystami, popularyzacja zagadnień kolekcjonowania sztuki mediów i jej specyfiki wśród szerszej publiczności i profesjonalistów, 20.01–30.06.2022; organizator: OMA we współpracy z pozostałymi partnerami.

Grupa robocza New Media Museums w CS WRO:

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka (koordynacja)
Krzysztof Dobrowolski
Cezary Wicher
Niklas Roy
Dagmara Domagała (konsultacja)

Strona projektu:
Central European Art Database