New Media Museums
   

Projekt badawczy Central European Art Database

New Media Museums
   

Projekt badawczy Central European Art Database

Info

Centrum Sztuki WRO jest jednym z czterech uczestników projektu Central European Art Database, zainicjowanego przez Muzeum Sztuki w Ołomuńcu jako wspólna międzynarodowa platforma wymiany doświadczeń związanych z koncepcyjnym tworzeniem kolekcji dzieł nowych mediów i ich konserwacją w różnych typach instytucji kultury.

Uczestniczące w inicjatywie organizacje zajmują się prezentacją i promocją nowych mediów z Czech, Słowacji, Polski i Węgier. Pierwsza faza projektu rozpoczęła się w styczniu 2021 roku i potrwa 18 miesięcy. Działanie jest wspierane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Pozostali partnerzy uczestniczący w realizacji projektu to Słowacka Galeria Narodowa, oraz C³ – Centrum Kultury i Komunikacji.