Noumen
   

sieciowa instalacja interpasywna, 2019

Noumen
   

sieciowa instalacja interpasywna, 2019

Info

Interpasywna instalacja Noumen to niezwykłe dzieło muzyczne – rozproszone środowisko dźwiękowe. W filozofii „noumen” oznacza rzecz samą w sobie, fenomen, który podlega poznaniu rozumowemu, ale istnieje poza rozumem i zachodzi bez udziału naszej sprawczości.

Struktura muzyczna, której doświadczamy w kontakcie z pracą, konstytuuje się w momencie, gdy kilka osób gromadzi się w danej lokalizacji – w parku, pod drzewem, etc. – w której mogą posłużyć się swoimi urządzeniami mobilnymi i wejść na stronę internetową noumen.info.

Niczego więcej nie trzeba robić: urządzenia same zaczynają synchronicznie odtwarzać warianty muzycznego tematu.