NOUMEN
   

praca dźwiękowa Pawła Janickiego
noumen.info

NOUMEN
   

praca dźwiękowa Pawła Janickiego
noumen.info

Info

Nowa praca dźwiękowa Pawła Janickiego łączy trzy dzieła, znajdujące się w przestrzeni publicznej Wrocławia.

Jednym z nich jest platan, który stanowił główny element dzieła E.D.E.N. eksponowanego w Pawilonie Czterech Kopuł podczas 18. Biennale Sztuki Mediów WRO 2019 CZYNNIK LUDZKI/HUMAN ASPECT. Instalacja Ethical Durable Ecology Nature Olgi Kisselevej wykorzystywała model komunikacji pomiędzy roślinami do stworzenia algorytmicznego systemu, zwracając uwagę na złożoność procesów wymiany informacji zachodzących również w przyrodzie.

Obecnie platan – gatunek tak charakterystyczny dla Wrocławia – stał się punktem odniesienia dla pracy dźwiękowej Pawła Janickiego NOUMEN, wraz z innymi wrocławskimi projektami zewnętrznymi Centrum Sztuki WRO – drewnianymi Megafonami pozwalającymi wsłuchać się w dźwięki Parku Wschodniego oraz Cyjanometrem, monitorującym odcienie nieba i jakość powietrza przy ul. Fryderyka Joliot-Curie.

Odwiedzenie strony internetowej NOUMEN.info pozwala na odczytanie odległości widza od najbliższego z tych trzech wrocławskich obiektów i wykreowanie powiązanej z nią unikatowej kompozycji dźwiękowej, innej dla każdego urządzenia mobilnego.

JAK DOTRZEĆ?

Pełny ekranOtwórz w nowym oknie