WRO on Tour 2015/2016
   

program podróżujący Biennale WRO 2015
2015/2016

WRO on Tour 2015/2016
   

program podróżujący Biennale WRO 2015
2015/2016

Info

Aby odwiedzić pełną stronę WRO 2015 on Tour, kliknij TUTAJ.

Na zakończenie każdej z dotychczasowych edycji Biennale WRO przygotowujemy podróżujący zestaw składający się z prac wideo i dokumentacji wybranych z bogatego programu pokazów, wystaw i performansów, działań i zdarzeń, jakie odbywały się w trakcie biennale we Wrocławiu, przedstawiający nie tylko najciekawsze prace i ich autorów, ale także tematy i zagadnienia ważne dla aktualnej sztuki. Tak jest i w tym roku. Do pokazów WRO 2015 on Tour wybraliśmy 29 prac wideo i 13 wideodokumentacji, poprzez które przedstawić chcemy program 16. Biennale Sztuki Mediów WRO 2015 Test Exposure. Ten obszerny zestaw zawiera pochodzące z ponad dwudziestu krajów prace powstałe w okresie 2013-2015.

Prace ekranowe dają bogatą i aktualną panoramę zróżnicowanych postaw, zagadnień i estetyk obecnych w najnowszej światowej twórczości, od eksperymentów z ciałem, z animacją i formą wideo, poprzez pełne bogatej symboliki wizje filmowe, realizacje odnoszące się do mechanizmów mediów społecznościowych obecnych w realnym świecie, po oszczędne, niemal dokumentalne zapisy przynoszące bogate współczesne społeczne lub polityczne odniesienia. W zestawie nie brakuje prac odnoszących się bezpośrednio do aktualnych zagadnień sztuki, jak i jej historii – minimal artu, sztuki ziemi, brutalizmu, performansu, a wreszcie medialnej iluzji i manipulacji.

Ten różnorodny zestaw spojony jest hasłem Test Exposure, przyjętym dla całego programu Biennale WRO 2015. Hasło to jednak wieloznaczne i może okazać się zwodnicze; oznacza ekspozycję testową, ale też testującą. Już sam angielski termin exposure może oznaczać zarówno wystawienie, wyeksponowanie i naświetlenie, jak też ujawnienie, zdemaskowanie, obnażenie, a nawet narażenie na szwank. I właśnie program ostatniego Biennale WRO w założeniu był takim wielostronnym testem, jakiemu sztuka najnowsza poddana została w kontakcie z publicznością, a publiczność w kontakcie ze sztuką, w różnych przestrzeniach, okolicznościach i kontekstach. To swoisty test dla autonomii i odporności sztuki, która będąc częścią współczesnego życia narażona jest nie tylko na zakusy płynące z takich obszarów, jak polityka czy ekonomia, ale też i wyzwań pochodzących z kultury popularnej formatującej nasze – publiczności – oczekiwania, preferencje rozumienia oraz nawyki estetyczne. Jak daje sobie radę dzisiejsza sztuka wobec roszczeń atrakcyjności i zrozumiałości, jak będzie przyjęte przez publiczność i krytykę to co odbiega od normy, mainstreamowego dyskursu, wymaga skupienia, samodzielnego odczytywania znaczeń, wreszcie po prostu uwagi i zaufania dla własnej, czasem niepewnej siebie wrażliwości?

Taki jest też w założeniach zestaw WRO 2015 on Tour, możliwy zarówno do obejrzenia w całości ujętej w 3 pokazy, jak i dostępny w bardziej skrótowym, sygnalnym wyborze.