WRO NA PARALLAX FORUM
   

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
29-30.11.2018

WRO NA PARALLAX FORUM
   

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
29-30.11.2018

Info

Na zaproszenie organizatorów WRO bierze udział w 2. Parallax Forum Katowice, podczas którego uczestnikom zaprezentowany zostanie specjalnie przygotowany program WRO On Tour #30 – Parallax View.

Po projekcji odbędzie się dyskusja zatytułowana Spojrzeć w tył, by patrzeć w przyszłość? Brexit, nostalgia, eksperyment

Tematem dyskusji i prezentacji będzie dominująca estetyka pewnej grupy prac z zakresu ruchomych obrazów, które są jednocześnie futurystyczne i historyczne. Jako punkt wyjścia w rozważaniach nad jednoczesnym spoglądaniem w tył i w przód użyta zostanie najnowsza praca artysty, wykorzystująca procesy i estetykę zaczerpniętą z historii medium.

W dyskusji uwzględnione zostaną modele edukacji artystycznej czerpiące ze zjawisk historycznych i opracowujące je na nowo, z myślą o kontekście współczesnym. Kluczowym przykładem takiej postawy będzie kurs prowadzony przez Michaela AsheraJohna Baldessari w ramach CalArts Post-Studio.

Przewidziana jest projekcja fragmentu filmu Redmonda Entwistle’a z roku 2012.

W dyskusji poruszona zostanie również kwestia Brexitu i relacji pomiędzy estetyką nostalgii a kampanią za wyjściem, której towarzyszyć będzie analiza prac stanowiących przykłady retrospektywnego spojrzenia na kulturę brytyjską. Film Thorstena Knauba London/London zainicjuje rozważania na temat związków Londynu z Europą, przemieszczaniem się ludności i szerokich zmian społecznych.

Uczestnicy:

Martin Newth, Chelsea College of Arts, London, Krzysztof Dobrowolski, Centrum Sztuki WRO, prof. Marian Oslislo, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach