WRO NA SYMPOZJUM Play<=>Replay / MITO, JAPONIA
   

3.11.2018
Mito Art Tower

WRO NA SYMPOZJUM Play<=>Replay / MITO, JAPONIA
   

3.11.2018
Mito Art Tower

Info

Na zaproszenie Japan Foundation, Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka uczestniczy w podróży studyjnej po Japonii (25.10 – 5.11.2018) zorganizowanej dla kuratorów sztuki mediów z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

W jej ramach odbędzie się również międzynarodowe sympozjum pt. Play<=>Replay: staging & re-staging time-based media art (3.11.2018 w Mito Art Tower), które będzie okazją do zaprezentowania praktyk Centrum Sztuki WRO w zakresie pracy z archiwami, kolekcją i dokumentacją sztuki podczas prezentacji zatytułowanej What Re: For What Now? Curatorial Practice of Activating Art Archives.