Pomiędzy wzrostem a katastrofą
   

11.05.2022 / środa / 17:00
spotkanie z autorami publikacji
wspólnie z Instytutem Kulturoznawstwa UWr

Pomiędzy wzrostem a katastrofą
   

11.05.2022 / środa / 17:00
spotkanie z autorami publikacji
wspólnie z Instytutem Kulturoznawstwa UWr

Info

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego i Centrum Sztuki WRO serdecznie zapraszają na spotkanie z autorami dwóch nowych publikacji o wyzwaniach jakie stawiają przed nami kryzysy i katastrofy będące rezultatem kulturowej i gospodarczej presji na wzrost.

Kulturowe i gospodarcze źródła katastrofy klimatycznej, wymierania gatunków, zasypywania środowiska plastikiem są przedmiotem żywego zainteresowania w publikacjach, deklaracjach politycznych, paktach. W niewielkim stopniu przekłada się to jednak poprawę sytuacji. Konieczna jest gruntowna transformacja prowadząca do ograniczania apetytów na surowce i konsumpcję. Wojna prowadzona w dużej, jeśli nie kluczowej mierze o dostęp do zasobów, jeszcze bardziej pilnym czyni konieczność zwrotu ku odchodzenia od wzrostu. A to sprawia, że stawianie trafnych diagnoz, analiz trendów i wyrażanie frustracji nieuchronnością zmian nie jest już wystarczające. Dlatego nasi autorzy podjęli wyzwanie przekładu idei postwzrostu na zgodne z nim operacjonalizacje, rozwiązania i projekty działań.

Pomiędzy wzrostem a katastrofą. Identyfikacje i analizy, red. K. Łukasiewicz, J. Schindler i H. Schudy, Wrocław 2021

Pomiędzy wzrostem a katastrofą. Operacjonalizacje i projektowanie, „Prace Kulturoznawcze” T. 25, nr 3 R. 2021, red. K. Łukasiewicz, J. Schindler i H. Schudy

Prowadzenie: prof. Marek Magdziak