Re-Forma Viva Ljubljana – strategie dla sztuki w przestrzeni publicznej / Lublana, Słowenia
   

międzynarodowa konferencja
Centrum Twórcze Švicarija
26.11.2018 / poniedziałek

Re-Forma Viva Ljubljana – strategie dla sztuki w przestrzeni publicznej / Lublana, Słowenia
   

międzynarodowa konferencja
Centrum Twórcze Švicarija
26.11.2018 / poniedziałek

Organizator

Info

Tematem jednodniowej, międzynarodowej konferencji organizowanej przez MoTA – Muzeum of Transitory Art, będą możliwości stworzenia założeń zrównoważonej polityki dla sztuki w przestrzeni publicznej w Lublanie.

W jaki sposób miasta projektują strategie sztuki w przestrzeni publicznej? Jaka jest obecna strategia w Lublanie i jak zmieniła się ona w ostatnich latach? Które lokalizacje i dzielnice są najciekawsze w tym kontekście? Dlaczego w planach inwestycyjnych nie ujmuje się sztuki i kiedy może się to zmienić? Na te pytania postarają się odpowiedzieć pracujący w dziedzinie goście krajowi i zagraniczni.

W krajowym panelu o praktykach kuratorskich w odniesieniu do sztuki w przestrzeni publicznej dyskutować będą Miloš Kosec, Matej Andraz Vogrinčič, Luka Zagoričnik, Matevž CelikMartin Bricelj Baraga, przedstawiając możliwości wzbogacania zieleni i innych przestrzeni Lublany.

Przykłady dobrych praktyk rozwijanych w swoich instytucjach zaprezentują Martina Taig, dyrektor zarządzająca KÖR – Kunst im öffentlichen Raum GmbH z Wiednia, Natasha Grand z londyńskiego INSTID – Institute for IdentityKrzysztof Dobrowolski z Centrum Sztuki WRO, który opowie o zewnętrznych projektach WRO i pracy z widownią podczas prezentacji Go Out to Get In.

Lublana jest miastem o różnorodnych wydarzeniach kulturalnych i artystycznych, ale nie rozwijającym wszystkich obszarów równomiernie. Jednym z nich jest sztuka w przestrzeni publicznej, wciąż rozumiana zbyt wąsko. Zarówno stosunek do sztuki, jak i przestrzeni publicznej się zmienił w ostatnim czasie, dlatego należy zastanowić się nad kierunkami zmian w zmienić polityce inwestowania w przestrzeń wspólną.

Zielona Stolica Europy 2016 obecnie przygotowuje się do złożenia aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Spotkanie będzie okazją do zastanowienia się, w jaki sposób należy kształtować zintegrowane i zrównoważone podejście do inwestowania w sztukę w przestrzeni publicznej.

Po wykładach następuje prezentacja książki Artecitya: 9 odpowiedzi na miejskie wyzwania, podsumowującej projekt Artecity.