JANA SHOSTAK – NOWAK / NOWACZKA / NOWACY
   

wprowadzenie słowa do przestrzeni publicznej
w procesie od 2017

JANA SHOSTAK – NOWAK / NOWACZKA / NOWACY
   

wprowadzenie słowa do przestrzeni publicznej
w procesie od 2017

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wydział Sztuki Mediów
Pracownia Działań Przestrzennych

promotor: prof. Mirosław Bałka

Info

Moje działanie polega na wprowadzeniu do przestrzeni języka słowa-zamiennika na stygmatyzujące określenie uchodźca. Za pomocą mediów społecznościowych i środków masowego przekazu (m.in. wywiadów w gazetach i wystąpień na blogach oraz udziału w programie Słownik polsko-polski czy licznych audycjach radiowych) staram się rozpowszechnić nieistniejący dotąd w oficjalnym obiegu rzeczownik nowak, będący jednocześnie homonimem najpopularniejszego w Polsce nazwiska. Zapraszając znane osoby spoza świata sztuki, chcę wprowadzić modę na to słowo. Zbieram również deklaracje jego faktycznych użytkowników jako dowody na potrzeby wprowadzenia go do słownika PWN. Archiwum użycia słowa jest dostępne na profilu facebookowym nowacy.

Jana Shostak (PL/BY), ur. w 1993 r. w Grodnie. Doktorantka na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. 20 czerwca 2017 r. – w Światowy Dzień nowaka – obroniła pracę dyplomową w Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki. Obrona odbyła się w galerii handlowej Złote Tarasy, w sklepie Saturn, na 67 telewizorach. W swojej praktyce Shostak artystycznej skupia się na działaniach aktywizujących/hakujących społeczność wewnątrz pozaartystycznego systemu. Wierzy w skuteczność sztuki. Jest laureatka m.in. Nagrody Krytyków podczas wystawy Najlepsze Dyplomy ASP czy Grand Prix festiwalu Młode Wilki ’16. W 2015 r. ustanowiła jeden z Polskich Rekordów Guinnessa. Posiada oficjalne zaświadczenie wolontariusza Światowych Dni Młodzieży 2016. Brała udział w wystawach w Polsce i za granicą, m.in. Opór formy. Nie-wystawa w ramach Forum Przyszłości Kultury (Teatr Powszechny, Warszawa), Uwaga! Granica (Galeria Labirynt w Lublinie oraz Galeria Arsenał w Białymstoku), Goodbye Ai Weiwei (Ini Project, Praga), a także w Manifesta 11 oraz Biennale WRO 2017.