Stanza (GB), The Nemesis Machine. From Metropolis to Megalopolis to Ecumenopolis
   

przestrzenna instalacja sieciowa
2015-2017

Stanza (GB), The Nemesis Machine. From Metropolis to Megalopolis to Ecumenopolis
   

przestrzenna instalacja sieciowa
2015-2017

Info

Wielkoskalowa instalacja przedstawiająca miniaturowe miasto zbudowane w całości z elektronicznych komponentów i sieci komunikacyjnych – płyt głównych i obwodów.

Projekt wykorzystuje technologie monitoringu otoczenia i systemów bezpieczeństwa, wizualizując w czasie rzeczywistym życie w metropolii  w oparciu o dane płynące z sieci londyńskich czujników, które monitorują temperaturę, dźwięki, hałas, światło, wibracje, wilgotność powietrza oraz sygnał położenia GPS. Ten monitoring, jak Wielki Brat, lecz interpretowany przez pryzmat internetu rzeczy, pozwala spojrzeć z lotu ptaka na cybernetyczną panoramę miasta. Umieszczone w instalacji kamery pokazują wizerunki zwiedzających, dzięki czemu oni również stają się częścią tego wielkiego organizmu-miasta.

The Nemesis Machine zgłębia złożoności funkcjonowania miasta jako zmiennego, mutującego i skomplikowanego systemu oraz proponuje nowe sposoby myślenia o życiu zanurzonym w przestrzeni publicznej.

Stanza to uznany brytyjski artysta podejmujący zagadnienia krajobrazu miejskiego, kultury nadzoru, prywatności i wyobcowania w mieście. Szczególnie interesują go te wydarzenia w czasie rzeczywistym, którym można nadać nową formę i wykorzystać jako źródło informacji. Jego celem jest przekazywanie doznań i emocji, które odciskają się na codziennym życiu i wymykają się społecznej kontroli. Od połowy lat 80. XX wieku twórczość Stanzy skupia się na partycypacyjnym systemie miasta, stawiając pytania inicjujące dyskusję nad polityką przestrzeni. Stanza przetwarza pobrane informacje i dane powołując do życia coś, co nazywa równoległą rzeczywistością.

Jest jednym z pierwszych twórców wykorzystujących internet jako medium sztuki. Do jego głównych projektów sieciowych należy archiwum Netart oraz soundcities.com (projekt globalnej mapy dźwiękowej), a także genomixer.com (dzieła wykorzystujące DNA), thecentralcity.co.uk (systemy miejskie i urbanistyczne), amorphoscapes.co.uk (malarstwo generatywne) oraz soundtoys.net (internetowy portal sztuki generatywnej).