SZKOŁA W MIEŚCIE
   

SZKOŁA W MIEŚCIE
   

Logo projektu

Info

„Szkoła w Mieście” jest projektem artystyczno-edukacyjnym realizowany wspólnie z wrocławskim Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego. Dla przedszkoli i szkół na wszystkich poziomach edukacji biorących udział w projekcie przygotowujemy każdorazowo specjalne spotkania edukacyjne z elementami działań twórczych, które odbywają się w przestrzeni Centrum Sztuki WRO.

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane ze sztuką współczesną, w szerszym kontekście kulturowym, a także w odniesieniu do przedmiotu, w ramach którego odbywają się zajęcia poza szkołą. W porozumieniu z nauczycielem bądź koordynatorem z danej szkoły, ustalamy szczegółowy program, termin oraz godzinę zajęć.

Podstawą zajęć jest bieżący program wystawienniczy Centrum Sztuki WRO, a także Kolekcja WRO obejmująca prace polskiej i międzynarodowej sztuki mediów od lat 70. XX wieku do współczesności: od wideo artu, poprzez zapisy i dokumentację audiowizualnych performansów, multimedialnych obiektów, instalacji interaktywnych, po projekty sieciowe.

Zależy nam, by odwiedzający nas uczniowie mieli okazję zapoznać się ze specyfiką miejsca jakim jest Centrum Sztuki WRO, a także znaleźli powody do kolejnych wizyt.

Proponowany czas trwania jednego spotkania to dwie jednostki lekcyjne.

Program edukacyjny tworzony jest w oparciu o fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowanego w Dzienniku Ustaw Nr 4, poz. 17 w dniu 15 stycznia 2009 r.