Małgorzata Kazimierczak, Paweł Janicki. T!= T SPACE
   

5.11.2012

Małgorzata Kazimierczak, Paweł Janicki. T!= T SPACE
   

5.11.2012

Info

Wspólnym projektem Małgorzata Kazimierczak i Paweł Janicki zapraszają widzów do swobodnej interaktywnej gry w przestrzeni tekstu, kodu i narracji.

Projekt jest próbą stworzenia aktywnej – tekstualnej, znaczeniowej i samodefiniującej się przestrzeni, umożliwiającej bezpośrednie twórcze działanie widza, w której sprzężone interaktywne instalacje pozwalają na eksplorowanie relacji pomiędzy tekstem, ciałem, obszarem kodu i komunikacji.

T != T | SPACE to środowisko, w którym znaczeniowe zależności pomiędzy partiami tekstu funkcjonują nie jako luźne inspiracje, ale odpowiednik fizycznych stałych, z równą mocą kształtujących swą własną rzeczywistość, z jaką grawitacja wpływa na nas.

Tytuł T != T, nawiązujący do znaków z języka programowania C, można rozumieć jako TEKST nie równy/nie równa się TEKSTOWI.

W koncepcji autorów instalacje, bazując na dwóch różnych tekstach czołowych teoretyków nowych mediów – Lva Manovicha i Ryszarda Kluszczyńskiego – zacierają granice pomiędzy definicją działania a działaniem, teoretycznym rozważaniem a dzianiem się tu i teraz. Projekt testuje więc teorię, wprowadzając ją w obszar niekontrolowanej praktyki artystycznej i jej nieprzewidywalnej, otwartej formy.

Małgorzata Kazimierczak

Reżyseria interakcji: Paweł Janicki

Pełny ekranOtwórz w nowym oknie

Artyści

Małgorzata Kazimierczak jest wrocławską artystką intermedialną, od lat pracującą w obszarze sztuki idei, koncepcji, przestrzeni instalacyjnej, obiektu-rzeźby, filmu, wideo i performansu. Często realizuje projekty otwarte, rozłożone w czasie, procesualne, oparte na działaniu i interakcji. Jej sztukę charakteryzuje interdyscyplinarna postawa, w której teoria i praktyka wzajemnie się przenikają i w sobie zakorzeniają. Obecnie wykłada w Pracowni Intermediów, Fotografii i Technik Informacyjnych macierzystej wrocławskiej ASP.

Paweł Janicki jest artystą medialnym, twórcą interaktywnych systemów audiowizualnych, instalacji i performansów, pracującym z estetyką microsound i kompozycją algorytmiczną. Realizuje specjalistyczne warsztaty poświęcone kreowaniu i wykorzystaniu technik interaktywnych w działaniach artystycznych. Jako artysta i kurator stale współpracuje z Centrum Sztuki WRO.