ZBIGNIEW RYBCZYŃSKI. TRAKTAT O OBRAZIE
   

ZBIGNIEW RYBCZYŃSKI. TRAKTAT O OBRAZIE
   

Info

Wybór prac Zbigniewa Rybczyńskiego towarzyszący wystawie

Traktat o obrazie (19.06-16.08.2009)

Prace

Kwadrat / 1972 / PL / 3’38”

Media / 1980 / PL / 1’36”

Way to your Neighbor / 1976 / PL / 2’40”

My Window / 1977 / PL / 2’26”

Nowa Książka / 1975 / PL / 10’28”

Święto / 1975 / PL / 10’34”

Tango / 1980 / PL / 8’13”

Zupa / 1974 / PL / 8’24”

Wypowiedź Zbiga Rybczyńskiego / 8’39”

Schody / 1987 / PL / 25’10”

Czwarty Wymiar / 1988 / PL / 27’05”

The Making of Orchestra / PL / 25’03”

Orkiestra / 1990 / PL / 57’15”

Kafka (fragment) / 1992 / PL / 18’55”

Angst (fragment) / 1983 / PL / 1’40”

Teledyski (fragmenty) / 15’15”

Short videos (fragmenty) / 4’59”

Imagine (fragment) / 3’14”