Transitland. Sztuka wideo z Europy Środkowo-Wschodniej 1989-2009
   

22.03 – 24.04.2011

Transitland. Sztuka wideo z Europy Środkowo-Wschodniej 1989-2009
   

22.03 – 24.04.2011

Info

otwarcie / wprowadzenie: Kathy Rae Huffman

 

Transitland to międzynarodowy projekt prezentujący 100 prac wideo z lat 1989-2009,  uwidaczniających przemiany następujące w postsocjalistycznych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu 20. lat od upadku Muru Berlińskiego.

Składające się na archiwum prace, udostępniane w formie stanowiska przeglądowego oraz projekcji, odzwierciedlają wielowymiarowość burzliwego okresu transformacji. Wielowymiarowość to również cecha samego medium wideo, ujawniająca się w różnorodności sposobów jego artystycznego użycia.

Wśród polskich artystów, których prace współtworzą zestaw Transitland, znaleźli się Anna Janczyszyn-Jaros, Józef Robakowski, Artur Żmijewski, Oskar Dawicki i Supergrupa Azorro.

Finalnego wyboru dokonał międzynarodowy zespół ekspertów: Edit András, Dunja Blažević, Olga Shishko, Stephen Kovats i Kathy Rae Huffman, która wraz z Ritą Kálmán i Tijaną Stepanović stworzyła koncepcyjną stronę przedsięwzięcia.

Transitland w 2010 roku był prezentowany m.in. w Reina Sofia w Madrycie, Ludwig Múzeum w Budapeszcie czy Collegium Hungaricum w Berlinie.

Wystawie towarzyszy obszerna publikacja pod redakcją Edit András, gromadząca eseje stanowiące komentarz dla tematów poruszanych w pracach.

Transitland gromadzi 100 prac wideo z lat 1989-2009, odzwierciedlających i uwidaczniających przemiany następujące w postsocjalistycznych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu 20. lat od upadku Muru Berlińskiego.

Wyboru prac dokonał międzynarodowy zespół ekspertów: Edit András, Dunja Blažević, Olga Shishko, Stephen Kovats i Kathy Rae Huffman, która wraz z Ritą Kálmán i Tijaną Stepanović stworzyła koncepcyjną stronę projektu.

Transitland w 2010 roku był prezentowany m.in. w Reina Sofia w Madrycie, Ludwig Múzeum w Budapeszcie czy Collegium Hungaricum w Berlinie.

O wystawie

Transitland jest bliski przedstawieniu specyfiki tej wyjątkowej części Europy, która od momentu nazwania jej „blokiem wschodnim” zaczęła być pojmowana jako terytorium w pewnym stopniu jednorodne; jako ciemna strona Europy, istniejąca gdzieś za żelazną kurtyną. Europa Środkowa-Wschodnia, z różnymi podregionami, obejmuje obecnie 24 kraje. Dwadzieścia lat temu obszar ten należał wyłącznie do dziewięciu państw.

Wiele punktów widzenia, jako idea i założenie projektu, reprezentowało grono ok. 40 zaproszonych do współpracy kuratorów, krytyków sztuki i artystów, którzy nominowali łącznie ponad 350 dzieł odnoszących się do różnorodnych – estetycznych, politycznych, technologicznych czy społecznych – aspektów zagadnienia transformacji. Dzięki temu Transitland stanowi unikalną próbę teoretycznej i artystycznej refleksji nad tym niezwykle ciekawym i istotnym okresem.