Ukryta Dekada. Polska sztuka wideo 1985-1995
   

Ukryta Dekada. Polska sztuka wideo 1985-1995
   

Info

 

Ukryta Dekada to długofalowy projekt badawczy, edytorski i wystawienniczy Centrum Sztuki WRO, mający na celu zebranie, opracowanie i udostępnienie prac artystów polskich stworzonych przy użyciu wideo i pierwszych technik cyfrowych w bardzo szczególnym w sztuce polskiej okresie lat 1985-1995.

Centrum Sztuki WRO zgromadziło kolekcję ponad 400 materiałów wideo z tego czasu, które są udostępniane na miejscu w czytelni mediów. Ukazująca się obecnie publikacja książkowa zawiera teksty krytyczne oraz zestaw DVD z 77 pracami.

70 filmów wideo, które wstrząsnęły dekadą. Warto wrócić do tamtej epoki, kiedy film był jeszcze odkryciem. – „Gazeta Wyborcza”

Kuratorzy z WRO wykonali niezwykle czujną pracę – spośród 400 materiałów, filmów, spontanicznych zapisów, często jedynie fragmentów wideo, które zgromadzili, wybrali blisko 70 filmów i złożyli z nich pełnokrwisty, artystyczny i insajderski obraz epoki. – „Dziennik”

Sztuka wideo rządzi! Dlatego „Ukryta dekada” to ważny projekt – kawał historii polskiej sztuki. – „Newsweek Polska”