POP-UP / Urodziny WRO: 2=8
   

29.02.2008 – 29.02.2016

POP-UP / Urodziny WRO: 2=8
   

29.02.2008 – 29.02.2016

Info

Active Art Archive – Aktywne Archiwum – jako praktyka instytucji na przestrzeni lat. Materiały, digitalizowane i gromadzone w latach 1989-2016, prezentują szerokie spektrum działalności edukacyjnej i wystawienniczej Centrum Sztuki WRO.

Specjalnie przygotowany na jubileusz otwarcia WRO Art Center w roku przestępnym (!) nowy system przeglądania zbiorów. Dzięki autorskiemu interfejsowi i specjalnej konstrukcji instalacji, zakłada aktywne układanie i tasowanie obrazów, fizyczne sterowanie przeglądanymi materiałami, m.in. przy pomocy czujnika pulsu – interaktywny i swobodny udział odbiorcy w procesie wyszukiwania i wyboru poszczególnych prac, dokumentacji wystaw, performansów, warsztatów i wypowiedzi artystów.

Dwie wielkoformatowe projekcje wideo oraz dwie instalacje interaktywne, zawierające kilkaset prac i dokumentacji z wyjątkowego okresu, przedstawiają różnorodność środków oraz zmieniające się narzędzia kreacji i strategie artystyczne.

Cockpit WRO

Realizacja: WROcenter Group
Reżyseria interakcji: Paweł Janicki

Pełny ekranOtwórz w nowym oknie