5. Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu
   

10-28.10.2016
pn-pt, 9:00-18:00

5. Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu
   

10-28.10.2016
pn-pt, 9:00-18:00

Info

Centrum Sztuki WRO bierze udział w 5. edycji Wrocławskich Dni Elektrorecyklingu – akcji, której celem jest edukacja i zachęcanie wrocławian do segregowania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę ze szkodliwości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W elektrośmieciach znajdują się liczne toksyczne substancje (np. rtęć, kadm, nikiel, ołów), które zagrażają zdrowiu, a nawet życiu ludzi, zwierząt, mogą powodować zmiany klimatu lub powiększanie się dziury ozonowej (izopentan, cyklopentan, freon). Wiele z surowców jest jednak cennym surowcem wtórnym.

Akcja jest kierowana głównie do młodzieży szkolnej – w poprzednich edycjach udział w niej wzięła co trzecia placówka edukacyjna. W ramach Wrocławskich Dni Elektrorecyklingu realizowany jest konkurs dla szkół – gra miejska. Zapraszamy więc młodzież szkolną w wieku od 11 do 15 lat – uczniów V i VI klasy szkół podstawowych oraz I i II gimnazjum – w dniach 10-28 października, do przejścia całej trasy.

W Czytelni Mediów Centrum Sztuki WRO znaleźć można Planszę Nr 2.

W czwartek 27 października w godz. 10.00-15.00 zapraszamy na warsztaty, podczas których będzie można własnoręcznie wykonać i ozdobić przypinki i magnesy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dnielektrorecyklingu.pl.

W czasie trwania Akcji, w autobusach i tramwajach mieszkańcy będą mogli obejrzeć także spot edukacyjny, który uczy w jaki sposób można się pozbyć odpadów w sposób łatwy i ekologiczny. Przedłużeniem akcji jest bezpłatna usługa „elektrośmieciarki”, czyli bezpłatnego odbioru odpadów z domów mieszkańców (szczegóły na www.elektrosmieciarka.pl). Akcję zakończy uroczyste podsumowanie wyników w dniu 24 listopada.

Organizatorem Akcji jest firma Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Urząd Miasta Wrocławia, Zespół Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży MDK Kopernik. Honorowy Patronat nad Akcją Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu objął Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz.