Witkacy wielokrotnie. Spotkanie z prof. Januszem Deglerem
   

Witkacy wielokrotnie. Spotkanie z prof. Januszem Deglerem
   

Info

Wystawa portretów i autoportretów Witkacego, spotkanie z największym znawcą jego twórczości oraz najnowsza książka profesora Janusza Deglera:

Witkacego portret wielokrotny
Szkice i materiały do biografii (1918-1939)

Tom szkiców i artykułów najwybitniejszego dziś znawcy twórczości i życia Witkacego. Jest sumą pracy, jaką prof. Degler włożył i wkłada nadal w odkrywanie Witkacego. To zbudowana z niejednorodnych elementów, ale niezwykle zmyślna architektonicznie quasi-biografia twórcy.

To z jednej strony drobiazgowy zapis codzienności Witkacego, opis budowany niejednokrotnie z cytatów z listów Witkacego, w których nieraz uzewnętrzniał się bardzo szczegółowo. Z drugiej zaś strony to zarys najistotniejszych wątków z życia autora Pożegnania jesieni.

Degler nie ocenia ani Witkacego, ani jego kobiet. Na zimno relacjonuje szaleństwa pisarza. I zrzuca z niego maski. Żadnego kontrowersyjnego tematu nie pominął i w efekcie napisał najlepszą chyba pracę poświęconą autorowi „Nienasycenia”.

Newsweek

Janusz Degler w „Witkacego portrecie wielokrotnym” tropi pseudosensacje i obala fałszywe mity.

Rzeczpospolita