WRO 05
   

WRO 05
   

Info

11. Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO 05
11-15.05.2005

Dotychczasowe edycje Biennale WRO wyraźnie oddzielały część konkursową przeznaczoną wyłącznie dla prac wideo od obszernej pozakonkursowej części programowej składającej się z performansów, pokazów specjalnych i wystaw. W 2005 roku nastąpiła zmiana dotychczasowej formuły programowej, otwierając konkurs dla większości form medialnych i nie definiując kategorii zgłoszeń, akcentując różnorodność i rozwój mediów w sztuce. Po raz pierwszy liczba propozycji programowych nadesłanych z całego świata przekroczyła tysiąc zgłoszeń.

Specjalna wystawa w Muzeum Narodowym – poświęcona tematowi Inna Książka – poprzez dzieła takich artystów, jak Ken Feingold, Masaki Fujihata, Romy Achituv i Camille Utterback, Ira Marom ukazała różne możliwe, pozadrukowe interaktywne postaci tekstu. Reagujące na obecność i działania widza oraz przenikające ze środowiska cyfrowego do świata rzeczywistego.

Ważnymi punktami programu były obszerne retrospektywy Supergrupy Azorro, Roberta Cahena i Józefa Robakowskiego oraz film-performans Juliena Maire na mikroobiekty, polska premiera eksperymentalnego dokumentu Lutza Dammbecka Das Netz, rozważającego na przykładzie Unabombera (Teda Kaczyńskiego) indywidualny sprzeciw przeciwko postępowi, prowadzący do aktów terrorystycznych.

Oryginalna strona WRO 2005

KONKURS I NAGRODY

KONKURS

Zaprezentowano 74 z 1174 zgłoszonych prac

JURY

Mariella Nitosławska (CA)
Robert Cahen (FR)
Zoran Naskovski (RS & ME)
Axel Roch (DE)

I NAGRODA

Cultural quarter, Mike Stubbs (UK, 2003)

II NAGRODA

ResonanCITY, Sara Kolster i Derek Holzer (NL, 2004)

III NAGRODA (ex aequo)

Chamanic Interferences, Brian Mackern (UY, 2004)
Counter, Volker Schreiner (DE, 2004)

WYRÓŻNIENIA

Bitcrusher, Harald Holba (AT, 2004)
The Light and the Darkness. Parts „Kannon” and „Flow”, Takeshi Kushida (JP, 2004)
Sliding Whites, Eric Siu Chi-man (CN, 2003)
Kontestator, Jacek Niegoda (PL, 1995-2005)
Á Fleur de Peau: soundinstallation for one body, Lynn Pook (FR, 2003)