WRO 09 Expanded Tour
   

Info

wro09 expanded tour

WRO 09 Expanded Tour to przygotowany przez dyrektora artystycznego Piotra Krajewskiego zestaw prezentujący najciekawsze prace z międzynarodowego programu Biennale Sztuki Mediów WRO, które w maju i czerwcu 2009 po raz 13. odbyło się we Wrocławiu. Podczas WRO 09 zaprezentowanych zostało ponad 300 dzieł zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, spora ich część miała podczas Biennale swoje światowe premiery, zaś znakomita większość pokazana została w Polsce po raz pierwszy.

Projekcje wideo, instalacje, performansy, działania sieciowe, softwarowe i audiowizualne, wypełniły program prezentacji na scenach Teatru Lalek oraz program wystaw w Muzeum Narodowym, w przestrzeniach BWA Awangarda, Galerii Entropia i Centrum Sztuki WRO, gdzie odbywała się także międzynarodowa konferencja Expanded City. Istotną częścią programową WRO 09 był międzynarodowy konkurs, w którym nagrody przyznało jury złożone z artystów, krytyków i kuratorów. Program dopełniały prezentacje kuratorskie, akcje w przestrzeni miejskiej oraz działania Sceny Audiowizualnej.

W 2009 r. WRO obchodziło swoje dwudziestolecie. Podobnie długa jest historia pobiennalowych pokazów on tour, które towarzyszą WRO od pierwszego festiwalu, organizowane po każdej kolejnej edycji WRO w galeriach i muzeach, tak w Polsce, jak i poza jej granicami, dających okazję do zaprezentowania najciekawszych prac z programu Biennale przed inną publicznością oraz ponownego spojrzenia na tematy i zagadnienia dyskutowane wcześniej we Wrocławiu.

Z uwagi na bogactwo programowe WRO 09 i z okazji dwudziestolecia, program WRO 09 Expanded Tour ma szczególnie rozbudowaną formułę. Składa się z odrębnych części, które mogą być pokazane tak wspólnie, jak i autonomicznie, mogą być też zestawiane w różnych konfiguracjach.

Pokazy WRO Expanded Tour oraz przygotowania programowe Biennale WRO11 są realizowane dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

WRO 09 Flash

Dynamiczny skrót wydarzeń Biennale WRO 09, pozwalający przedstawić na podstawie dokumentacji wideo ważniejsze wydarzenia i omówić najnowsze tendencje w sztuce medialnej. Wybrany zestaw zarejestrowanych podczas WRO konkursowych i pozakonkursowych performansów, działań w przestrzeni miejskiej i dokumentacji instalacji medialnych, pozwala przedstawić postawy i osobowości oraz zagadnienia dotyczące obecnej sytuacji sztuki.

WRO 09 International Video Tour

Obszerny dwuczęściowy wybór prac wideo z międzynarodowego konkursu pokazujący zróżnicowany tematycznie i formalnie zestaw najciekawszych prac, oddający współczesne nurty, tendencje i osobowości aktywne na polu sztuki wideo. Dwa zestawy aktualnych, wyrafinowanych kompozycji wizualnych – eksperymenty formalne, próby nowej narracji, dokamerowe inscenizacje, wreszcie recycling istniejących materiałów.

Program I – TRT 1:06:06

Część pierwsza to zestaw ośmiu krótkich form wideo: delikatne i pełne niuansów obrazy Annji Krautgasser i Seoungho Cho, found footage Philipa Widmanna, wideoperformans z użyciem found footage Johanny Reich, zapis performansu w przestrzeni miejskiej Devisa Venturelli, dynamiczna aranżacja wnętrza w filmie Haralda Hunda i Paula Horna, wreszcie ironiczne rozważania grupy Artterror na temat ontologii elektronicznego obrazu oraz przewrotne sieciowe działanie komunikacyjne Joe Hiscotta.

Annja Krautgasser aka n:ja, Prelude, AT 2007, 3:30

Seoungho Cho, I Left My Silent House, KR/US 2007, 8:57

Harald Hund, Paul Horn, Dropping Furniture, AT 2008, 5:00

Philip Widmann, Destination Finale, DE 2008, 9:15

Milica Lapčević, Vladimir Šojat (artterror), trinity rgb, RS 2008, 6:03

Johanna Reich, Kassandra, DE 2008, 7:30

Devis Venturelli, Continuum, IT 2008, 6:00

Joe Hiscott, The Telephone Eulogies, CA 2008, 19:51

Program II – TRT 1:23:55

Część druga zawiera nagrodzone w konkursie prace wideo Wei Liu i Nicolasa Provosta, zestawione z dwiema dłuższymi eksperymentalnymi formami. Realizacja wideo Mary Mattuschki i Chrisa Haringa to nowatorska, odmienna i od filmu i od spektaklu telewizyjnego forma dramatyczna. Z kolei autobiograficzny i ironiczny, anarchistyczny i zarazem propagandowy charakter ma inscenizowany dokument Istvana Kantora, artysty i anarchisty, znanego także jako Monty Cantsin – twórca neoizmu, radykalnego ruchu politycznego. Prace w tym zestawie wynikają z prób określenia się wobec takich gatunków i zabiegów jak dokument, rejestracja, inscenizacja.

Mara Mattuschka, Chis Haring, Running Sushi, AT 2008, 28:00

Wei Liu, Hopeless Land, CN 2008, 7:16 (1 nagroda)

Nicolas Provost, Plot Point, BE 2007, 13:39 (wyróżnienie)

Istvan Kantor, (The Never Ending) Operetta, CA 2008, 35:00 (wyróżnienie)

WRO 09 Polish Video Tour – TRT 57:47

Przynosi obraz aktualnego polskiego wideo, różnorodnego i pełnego nowych energii. Obok najnowszych prac Adama Abla, Piotra Bosackiego, Angeliki Fojtuch, Marcina Giżyckiego, Joanny Hoffman i Piotra Jarosa, zawiera prace artystów najmłodszych, jeszcze przed dyplomem. Filip Chrobak, Michał Piotrowski, Mateusz Sadowski, Jan Szewczyk i Przemysław Węgrzyn, na zwracającym uwagę poziomie oryginalnie wykorzystują wideo jako narzędzie rejestracji.

Marcin Giżycki, 106 Olney Street, PL 2007, 4:45

Adam Abel, Affirmation, PL 2008, 2:33

Michał Piotrowski, Rodzina, PL 2007, 4:16

Piotr Bosacki, Film o Kostuchu, 2008, 2:50

Filip Chrobak, Złoto, PL 2007, 3:50

Angelika Fojtuch, Inne miasto, inne życie, 2008, 5:20

Przemysław Węgrzyn, 11.11, PL 2007, 3:35

Mateusz Sadowski, Tao Te Ching, Rozdział 18, PL 2008, 5:17

Jan Szewczyk, Transpozycjonowanie, PL 2008, 3:36

Joanna Hoffman, Secret Life, PL 2008, 11:05

Piotr Jaros, Rejs do Krakowa, PL 2008, 10:40

WRO LAB on Tour

Seria prezentacji warsztatowych opartych na doświadczeniach Centrum Sztuki WRO, obejmujących kluczowe dla sztuki nowych mediów zagadnienia, jak konstrukcja prac nielinearnych, reżyseria interakcji, zastosowanie systemów sensorycznych czy wykorzystanie środowiska sieciowego.

Warsztaty obejmują zagadnienia reżyserii interakcji i konstruowania systemów sensorycznych opartych na producenckich i kuratorskich doświadczeniach Centrum Sztuki WRO, związanych zarówno z eksponowaniem, jak i produkcją prac – oraz całych wystaw – interaktywnych, o zróżnicowanej skali, realizowanych w rozmaitych warunkach i kontekstach, wprowadzających niejednokrotnie prototypowe strategie komunikacyjne.

Warsztaty, opracowane i realizowane w programie LAB on Tour przez Pawła Janickiego, szefa działu badawczo-edukacyjnego WRO, autora eksperymentalnych rozwiązań w domenie interakcji i komunikacji w sztuce, wprowadzają uczestników w zagadnienia twórczego wykorzystania metod i sposobów interaktywności oraz programowania w praktyce artystycznej, m.in. performansu, czy instalacji multimedialnych.

Wśród tematów, omawianych podczas warsztatów,znajdują się m.in. protokoły komunikacyjne i komunikacja sieciowa, interfejsy (m.in. systemy śledzenia ruchu), podstawy pracy z systemami obiektowymi (MaxMSP, PureData), podstawowe wiadomości związane z przetwarzaniem rozmaitych typów mediów w czasie rzeczywistym oraz – co szczególnie istotne – teoretyczne zagadnienia związane z przejściem od myślenia w kategorii listwy czasu do sposobów organizacji składników projektu umożliwiających nielinearne i zmienne w czasie porządkowanie materiału audio i wideo w pracach interaktywnych.

13. BIENNALE SZTUKI MEDIÓW WRO 09 – Statystyki

77 prac w międzynarodowym konkursie
– selekcja spośród 1397 zgłoszeń z 64 krajów

10 specjalnych prezentacji kuratorskich
7 wystaw

300 prac wideo
50 instalacji
20 performansów

25 000 widzów