WRO 2013 Pioneering Values
   

WRO 2013 Pioneering Values
   

Info

15. Biennale Sztuki Mediów WRO 2015
8.05 – 30.09.2013

15. jubileuszowe Biennale WRO 2013 PIONEERING VALUES, przygotowywane w kontekście 50-lecia sztuki elektronicznej, podejmowało kwestię jakości artystycznych i kulturowych powstałych i ciągle powstających na gruncie sztuki nowych mediów.

Biennale przedstawiło dzieła renomowanych, jak i młodych, niejednokrotnie debiutujących artystów polskich i zagranicznych, zapraszanych lub zgłaszających swe najnowsze projekty powstałe w okresie ostatnich 2 lat. Prócz prezentacji najnowszych dzieł wybranych spośród ponad 1500 zgłoszeń napływających na Biennale z całego świata, zaplanowane zostały retrospektywy wybitnych pionierów sztuki mediów, którzy kształtowali język wypowiedzi artystycznej wykorzystującej nowe technologie.

Oryginalna strona WRO 2013

KONKURS I NAGRODY

I NAGRODA (ex aequo)

Touchy, Eric Siu (HK)
The Pixelated Revolution, [Rabih Mroué] (LB)

NAGRODA KRYTYKÓW I WYDAWCÓW PRASY ARTYSTYCZNEJ

Crystal City, Wu Chi-Tsung (TW)

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

Festin, Wojtek Doroszuk (PL)