WYKŁADY PAWŁA JANICKIEGO I DAGMARY DOMAGAŁY
   

19.10.2018 / 19:00
IZONE / Kijów (Ukraina)

WYKŁADY PAWŁA JANICKIEGO I DAGMARY DOMAGAŁY
   

19.10.2018 / 19:00
IZONE / Kijów (Ukraina)

Info

conditional arts (przy okazji instalacji „TeToKi”)

„TeToKi!” jako aplikacja myślenia w formule conditional arts. „Conditional arts” to przekrojowy i inkluzywny termin, uwalniający od myślenia w kategorii konkretnego medium, manifestu, estetyki, kierujący ku warunkowym relacjom, prostocie i sztuce rozumianej jako zespoły przecinających się różnorodnych praktyk.

Wykład jest próbą spojrzenia na praktykę sztuki mediów pod nietypowym kątem: bez pozbywania się technologicznych gadżetów, z jak najlepszym wykorzystaniem dostępnych technik cyfrowych (i myślenia w kategoriach cyfrowych); wprowadza też perspektywę historyczną, dowodzi, że wiele zjawisk w kulturze medialnej jest współczesną reprezentacją procesów zachodzących w kulturze przez długi czas.

Paweł Janicki – autor instalacji „TeToKi!”, artysta, reżyser interakcji i producent, pracujący z estetyką mikrodźwięku i kompozycją algorytmiczną. Twórca interaktywnych, audiowizualnych systemów, instalacji i performansów, rozwijający nowe narzędzia software’owe i interfejsy.

.

Czarno na białym. Achromatyczna historia sztuki

Kolor jako substancja dzieła sztuki. Wspólnie przyjrzymy się historii koloru i zbadamy tropy czarnych, białych i czarno-białych realizacji artystycznych. Dlaczego artyści decydowali się na odrzucenie wielobarwnych palet? Jak wykorzystanie koloru warunkowała dostępna artystom technologia? I co wspólnego z tym wszystkim ma Coco Chanel?

Dagmara Domagała – autorka, badaczka, mediatorka i przewodniczka sztuki. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Współpracuje z Centrum Sztuki WRO, gdzie zajmuje się badaniem, opracowaniem i upowszechnieniem zbiorów analogowych i cyfrowych gromadzonych w Archiwum WRO. Opiekuje się uczestnikami programów rezydencyjnych, którzy pracują na zbiorach Kolekcji WRO, wspierając ich technicznie i merytorycznie. Od 2015 roku jest członkiem zespołu programowego Biennale WRO. Współtworzyła „Przewijanie Taśm”, serię tematycznych pokazów wideo złożonych z archiwalnych dzieł zebranych w Kolekcji WRO. Obecnie pracuje nad publikacją „WIDOK 5. WRO Media Art Reader” jako współredaktor treści i materiałów audiowizualnych. Wykłada sztukę mediów dla międzynarodowych studentów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.