State of Images: The media pioneers Zbigniew Rybczyński and Gábor Bódy
   

dokumentacja wystawy w Akademie der Künste w Berlinie
27.10.2011 – 1.01.2012

State of Images: The media pioneers Zbigniew Rybczyński and Gábor Bódy
   

dokumentacja wystawy w Akademie der Künste w Berlinie
27.10.2011 – 1.01.2012