ZALECAMY SPACER!
   

ścieżka tematyczna WRO online
16-22.03.2020

ZALECAMY SPACER!
   

ścieżka tematyczna WRO online
16-22.03.2020

Info

 

Zalecamy spacer!
Choć od razu żartobliwie trzeba zastrzec, że będzie to spacer kompensacyjny. Pewnie słyszeliście o tej roli sztuki, czyli jej zdolności do zastąpienia czegoś, czego brak odczuwamy albo do czego akurat nie mamy dostępu. Tak więc spacerowo przetestujmy tę katarktyczno–kompensacyjną koncepcję sztuki. Na początku wiosny i przy dobrej pogodzie, spacer miejski wydaje się taki pociągający! Jednak sytuację mamy taką, że miasto przestało być bezproblemowo otwarte, atrakcyjne i dostępne. Roztropniej pozostać w domu i spojrzeć na świat otwierający się poprzez ekran: świat spacerów których przewodnikami są artyści i ich goście.

Każdy z siedmiu spacerów, jakie zalecamy w tym tygodniu, odkrywa jakieś aspekty spacerowania, oglądania, przeżywania, obserwowania otaczającego nas miejskiego świata. W pierwszym tygodniu internetowego programu WRO, dzielimy się miejskimi, wrocławskimi i okolicznymi przeżyciami. Czasem będą to drobiazgi, które może umykały uwadze, jest też szansa, że uda się otworzyć niecodzienne perspektywy i dotrzeć do nieoczywistych wymiarów miasta.

Zalecamy spacer! otwieramy performansem Erica Siu Optical Handlers zarejestrowanym podczas Biennale WRO w 2009 roku. Eric – na co dzień mieszkaniec Hong Kongu, wyruszył na ulice Wrocławia w stworzonym przez siebie kombinezonie, elektronicznych goglach na głowie z podłączonymi do nich kamerami umieszczonymi w rękawicach, w ten sposób świat dokoła oglądał z pozycji swoich będących w ciągłym ruchu rąk. Nie tylko oglądał tak najbliższe otoczenie sam, ale też namawiał wszystkich napotkanych przechodniów, by dzielili z nim to niecodzienne doświadczenie. Takie przeniesienie spojrzenia może zmienić widzenie siebie i odmienić doświadczanie otoczenia, ale też okazać się zaskakująco wydajne w nawiązywaniu nowych kontaktów w obcym mieście i przełamywaniu lodów.

Widzenie dla większości z nas jest uprzywilejowanym sposobem poznania – warto więc przerzucić uwagę i dać się poprowadzić innemu zmysłowi. Słuchanie jest równie istotne, otaczające dźwięki mogą dać nowe wrażenia, jeśli wszechobecna audiosfera zostanie wydobyta na pierwszy plan. Projekt Dźwiękowy Wrocław Marcina Dymitera był warsztatem teoretyczno-praktycznym, zapoznaniem uczestników z podstawowymi pojęciami field recordingu, jak i nauką wrażliwego słuchania. Wyjście na miasto z nastawieniem słuchania go zupełnie przekształca odbiór – nadjeżdżająca śmieciarka czy nocna impreza mają swój własny dźwiękowy rytm, który traktujemy go jako coś pobocznego, a nie, jak się okazuje, niezwykle istotny element miasta.

Dzień trzeci stał się za to dniem wyciszenia. Stąd dokumentacja Subiektywnego Atlasu Rzeczywistości – serii spacerów, które prowadziła rysowniczka Lena Czerniawska z zaproszonymi gośćmi. Wydarzenie współprowadził Stanisław Januszewski związany z Fundacją Otwartego Muzeum Techniki. Rzecz miała miejsce na ulicy Na Grobli – w nieco ukrytej wrocławskiej okolicy, na której znajdują się istotne historycznie i współcześnie zabytki hydrotechniki. Przechadzając się wśród konstrukcji przywracających pamięć o intrygującej inżynieryjnie przeszłości miasta, uczestnicy w swoich szkicownikach odwzorowywali napotkane przedmioty, budynki i rzeczy, we wszelkich możliwych dzięki użyciu ołówków i papieru formach.

Eksploracja pustostanów, wyrosłych na gruzach kapitalizmu budynków, zbankrutowanych konstrukcji, opuszczonych przez właścicieli i mimo że bezpańskich to opatrzonych zakazami wstępu, porzuconych w tkance miejskiej, zazwyczaj z zażenowaniem omijanych spojrzeniem. Wraz z geografem społecznym Bradleyem L. Garrettem, eksploratorem i interpretatorem takich właśnie terenów weszliśmy do opuszczonego banku w centrum, a także wdarliśmy się do Szkieletora przy ulicy Zielińskiego. Wysoki betonowy szkielet nigdy nie ukończonego parkingu, wznoszonego w okresie wczesnej transformacji i przez kilkanaście lat porzuconego, obecnie już nie istnieje. Odkrywanie niedostępnych miejskich przestrzeni wyzwala perspektywę krytyczną i interpretacyjną – ujawnia strefy autonomiczne, tymczasowo bezwartościowe, wyjęte spod jurysdykcji zarządców, omijane wzrokiem przez mieszkańców. Choć wypadły z pola zainteresowania normalnej ekonomii, okazują się atrakcyjne dla alternatywnych ekonomii i modeli zamieszkiwania.

Piąty dzień tygodnia zwiastuje weekend, odpoczynek, niegdyś w miejskich parkach i lasach. Młodzi adepci sztuki filmowej, z prowadzącym warsztaty Sylwestrem Gałuszką przeczesywali miasto, zwracając uwagę na trudne związki miasta i przyrody, ujęte w realizowanych podczas warsztatów animowanych filmach.

Łączy się to także z kolejną edycją Subiektywnego Atlasu Rzeczywistości, w kolejnej prezentowanej dokumentacji Lena Czerniawska wraz z ornitolożką dr Hanną Sztwiertnią prowadzi uczestników spaceru ku ptakom – tym lepiej, i tym gorzej widocznym, które zawsze można zlokalizować dzięki ich dźwiękom. Stykają się w tych dwóch omawianych wydarzeniach zupełnie odmienne metody rejestracji rzeczywistości – podróżować można ze szkicownikami, ręką kreśląc gesty na kartce papieru, ale i z kamerami, z których materiał filmowy w późniejszych postprodukcyjnych etapach można kreacyjnie przekształcać, dlatego też widać tu wyraźnie różne sposoby rejestracji doświadczeń.

Ostatnim spacerowym elementem kończącym ten tydzień została interaktywna Platforma Pawła JanickiegoDominiki Sobolewskiej – element kuratorskiego projektu Interaktywny Plac Zabaw. Wystawiona na placu Solnym kolorowa platforma reagowała na ruch uczestników (głównie dzieci) – stąpających po kolorowych elementach i wyzwalających w ten sposób dźwięki. Ruch monitorowała umieszczona nad platformą kamera –wszechogarniającym spojrzeniem z góry ujmując wszelkie przemieszczenia w obrębie wyznaczonej przestrzeni, a stworzony algorytm odpowiednio reagował, produkując dźwięki tworzące kompozycję muzyczną. Praca w przestrzeni publicznej przenosiła miejską codzienność w tryby sztuki – monitoring na ulicach miast jest coraz bardziej intensywny, tu zaś podobna metoda rejestracji uczestników życia zbiorowego przekształcała się nie w czas kontroli i nadzoru, ale wspólnej zabawy i ekscytacji.

PONIEDZIAŁEK
Eric Siu (HK)
Optical handlers – eeyee
fragmenty performansu w przestrzeni miejskiej
13. Biennale Sztuki Mediów WRO 09 Expanded City

WTOREK
Marcin Dymiter (PL)
Dźwiękowy Wrocław
dokumentacja warsztatów z field recordingu
21-23 września 2016
Centrum Sztuki WRO i przestrzeń miasta
Eco Expanded City 2016

ŚRODA
Lena Czerniawska (PL) + Stanisław Januszewski (PL)
Subiektywny atlas rzeczywistości
spacer rysunkowy po zabytkach hydrotechniki
dokumentacja
18 marca 2017
okolice ulicy Na Grobli we Wrocławiu

CZWARTEK
Bradley L. Garrett (GB)
Odkrywając ukryte miasto
dokumentacja warsztatu w przestrzeni miejskiej
4 grudnia 2015

PIĄTEK
Sylwester Gałuszka (PL)
Naturalny rejestr
dokumentacja warsztatów dla młodzieży
15-19 sierpnia 2016
Centrum Sztuki WRO i przestrzeń miasta
Eco Expanded City 2016

SOBOTA
Lena Czerniawska (PL) + Hanna Sztwiertnia (PL)
Subiektywny atlas ptaków
dokumentacja spacerów ornitologiczno-rysunkowych
11 czerwca, 16 lipca, 20 sierpnia, 8 października, 19 listopada 2016
Wrocław i okolice
Eco Expanded City 2016

NIEDZIELA
Dominika Sobolewska (PL) + Paweł Janicki (PL)
Platforma interaktywna
dokumentacja instalacji
Rynek we Wrocławiu
1-20 czerwca 2011
14. Biennale Sztuki Mediów WRO 2011 Alternative Now