Centrum Sztuki WRO to miejsce wystaw, autorskich działańmediacji sztuki. JESTEŚMY DLA WAS ONLINE
Widok 7, 50-052 Wrocław
tel. +48 71 343 32 40
info@wrocenter.pl

Aktualności

Biennale WRO 2021: REVERSO

wro2021.wrocenter.pl
rozpoczęcie 12 – 15 maja

(NIE)MIEJSCA

Niedziela z WRO
scenariusz warsztatowy od Alicji Abramowicz
do samodzielnej realizacji
dostępny od 25.04.2021

Przewody sztuki

3 marca – 28 kwietnia 2021
cykl spotkań dla mediatorów Biennale WRO 2021

AKCES I ZWROT ONLINE – ODWIEDŹ WYSTAWĘ!

Sieciowa wersja wystawy 360
Dokumentacje i rozmowy z artystami
https://dyplomy2020.wrocenter.pl/

Anna Manankina

kwiecień — wrzesień 2021
rezydentka programu stypendialnego
Gaude Polonia

Diana Pankova

kwiecień – maj 2021
Erasmus Mundus

Gil Delindro

rezydent programu EMAP/EMARE we WRO
marzec – maj 2021

Przekaż nam swój 1%
New Media Museums

Projekt badawczy Central European Art Database

WRO online

online.wrocenter.pl

MAŁE WROCENTER

male.wrocenter.pl

NEWSLETTER – ZAPISZ SIĘ
Katalog sieciowy WRO 2019 CZYNNIK LUDZKI / HUMAN ASPECT
WIDOK. WRO Media Art Reader 5

Widok 5: Historia instalacji interaktywnych

EMAP/EMARE – wieloletni program rezydencyjny
NOUMEN

praca dźwiękowa Pawła Janickiego
noumen.info

CYJANOMETR. POMNIK NIEBIESKOŚCI NIEBA

MARTIN BRICELJ BARAGA
instalacja w przestrzeni publiczej
ul. Joliot–Curie 12
w stałej ekspozycji od maja 2017
projekt zrealizowany w ramach Biennale WRO 2017 DRAFT SYSTEMS

EEC / GRÜN | ZIELONY – Karolina Grzywnowicz (PL)

baza osobistych pomników przyrody
ODWIEDŹ STRONĘ: grun.wrocenter.pl