EMAP Expanded
   

2022 – 2024
kolejny cykl wieloletniego programu rezydencyjnego EMAP/EMARE
wyniki naboru zostaną ogłoszone wkrótce

EMAP Expanded
   

2022 – 2024
kolejny cykl wieloletniego programu rezydencyjnego EMAP/EMARE
wyniki naboru zostaną ogłoszone wkrótce

Projekt EMAP/EMARE jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”.

Info

Europejska Platforma Sztuki Mediów ewoluuje. W ramach kolejnego cyklu razem z 14 partnerami z czołowych europejskich organizacji i instytucji sztuki mediów, rozwijamy program pobytów rezydencyjnych, wymian artystycznych, sieciowania i podnoszenia kompetencji na polu sztuki cyfrowej.

EMAP/EMARE to program dwumiesięcznych pobytów rezydencyjnych, skierowany do europejskich artystów, działających w dziedzinie mediów cyfrowych, w tym twórców internetowych, filmowców oraz autorów pracujących z wideo, dźwiękiem i/lub performansem.

Wybrani artyści otrzymują honorarium i budżet na produkcję pracy, a także wsparcie w postaci bezpłatnego zakwaterowania, zwrotu kosztów podróży, dostępu do zasobów goszczącej instytucji. Wyprodukowane podczas rezydencji prace będą prezentowane na międzynarodowych wystawach i festiwalach członków i partnerów platformy.

UWAGA: Nabór projektów do zrealizowania w ramach rezydencji w 2022 roku został otwarty!

Zgłoś swój projekt: call.emare.eu
Deadline: 27.04.2022
Więcej o EMAP/EMARE: www.emare.eu