EMAP Expanded
   

2022 – 2024
kolejny cykl wieloletniego programu rezydencyjnego EMAP/EMARE

EMAP Expanded
   

2022 – 2024
kolejny cykl wieloletniego programu rezydencyjnego EMAP/EMARE

Projekt EMAP/EMARE jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”.

Info

Europejska Platforma Sztuki Mediów ogłasza artystów wybranych na rok 2023:

Tegoroczni artyści wybrani do programu rezydencji Europejskiej Platformy Sztuki Mediów poruszają niezwykłe połączenia i aktualne zagadnienia w różnorodny sposób. Badają współistnienie ośrodków miejskich i naturalnych ekosystemów, odsłaniają ekscytujące możliwości międzyplanetarnej egzystencji, konfrontują obecny sceptycyzm wobec technologii i „techloru”, a także pracują pomiędzy sztuką a badaniami artystycznymi.

Europejska Platforma Sztuki Mediów (EMAP), współfinansowana przez program Kreatywna Europa Unii Europejskiej, ma na celu wspieranie projektów wschodzących artystów, którzy pracują krytycznie z technologiami w dziedzinie wideo, sztuki cyfrowej, robotyki, bioartu i innych form sztuki medialnej. Od uruchomienia platformy w 2018 roku zamówiono 59 projektów, które otrzymały 18 międzynarodowych nagród. Wiele kolejnych zleceń EMAP zostało zaprezentowanych w prestiżowych instytucjach, takich jak Centre Pompidou w Paryżu, Barbican w Londynie, Filmfest Locarno i Biennale w Wenecji. Po międzynarodowym otwartym naborze, na który wpłynęło 641 propozycji artystycznych z 35 krajów, mamy przyjemność ogłosić wybranych artystów na rok 2023. Każdy z 16 artystów medialnych i grup artystów weźmie udział w międzynarodowej dwumiesięcznej, w pełni finansowanej rezydencji w organizacji partnerskiej EMAP, której zwieńczeniem będzie kilka wystaw zbiorowych w ciągu najbliższych 2 lat.

Artyści EMAP wybrani na rok 2023:

Ars Electronica (Linz, Austria)
● Dorotea Dolinšek

Antre Peaux (Bourges, Francja)
● Transformative Narratives (Lena Kuzmich & Tony Wagner)

gnration (Braga, Portugalia)
● Davor Sanvincenti

iMAL Art Center for Digital Cultures & Technology (Bruksela, Belgia)
● Anna Pumplmaier

IMPAKT [Centre for Media Culture] (Utrecht, Holandia)
● Dasha Ilina

Kersnikova Institute / Kapelica Gallery (Lublana, Słowenia)
● Marisa Satsia

KONTEJNER | bureau of contemporary art praxis (Zagrzeb, Chorwacja)
● Maria Smigielska & CompMonks

LABoral Art and Industrial Creation Centre (Gijón, Hiszpania)
● Bethan Hughes

m-cult (Helsinki, Finlandia)
● Annelie Berner

NeMe (Limassol, Cypr)
● Paul O ́ Neill

Onassis Stegi (Ateny, Grecja)
● Endi Tupja

RIXC Centre for New Media Culture (Ryga, Łotwa)
● Carl Emil Carlsen

Werkleitz Centre for Media Art (Halle, Saale, Niemcy)
● Nicolas Gouralt

CIKE Creative Industry Košice (Koszyce, Słowacja)
● Tatsuru Arai

Hexagram (Montreal, Kanada)
● Mónica Rikic

WRO Art Center (Wroclaw, Polska)
● Emanuel Gollob

O Europejskiej Platformie Sztuki Mediów:
Europejska Platforma Sztuki Mediów (EMAP), zainicjowana przez Werkleitz i współfinansowana przez Unię Europejską w ramach programu Kreatywna Europa od 2018 roku, jest konsorcjum wiodących europejskich organizacji sztuki mediów, specjalizujących się w wideo, sztuce cyfrowej, robotyce, bioarcie i innych formach sztuki mediów. Konsorcjum liczy 16 członków i ponad 80 partnerów, a w jego skład wchodzą renomowane festiwale, laboratoria i instytucje, które badają i prezentują te interdyscyplinarne formy sztuki. W ramach otwartego naboru członkowie EMAP oferują artystom dwumiesięczne rezydencje wspierające realizację nowych projektów i rozwój ich kariery zawodowej. EMAP opiera się na spuściźnie istniejącego od 1995 r. programu European Media Artist in Residence Exchange (EMARE). EMAP działa również jako platforma dla członków stowarzyszenia, umożliwiająca wybór artystów i prac na organizowane przez nich festiwale i wystawy. Oprócz wsparcia produkcyjnego dla artystów, EMAP stanowi międzynarodową platformę współpracy oraz promocji i rozpowszechniania sztuki mediów.

Więcej informacji: www.emare.eu

KALENDARIUM PROJEKTU

10-28.05.2023 – prezentacja najnowszych produkcji EMAP/EMARE w ramach 20. Biennale WRO 2023 Treści wymienialne
8-9.03.2023 – konferencja networkingowa EMAP Expanded (Onassis Stegi)
9-13.01.2023 – obrady jurorów i wybór projektów do zrealizowania w ramach rezydencji EMAP Expanded 2023 (Gnration, Braga, Portugalia)
5.01.2023 – open studio z OPN Studio, spotkanie z artystami platformy EMAP/EMARE w Centrum Sztuki WRO

październik 2022 – styczeń 2023 – rezydencja OPN Studio (Susana Ballesteros & Jano Montañés) we WRO

22.06.2022 – ogłoszenie wyników naboru na rezydencje EMAP Expanded 2022
17-19.06.2022 – konferencja networkingowa EMAP Expanded „Readdress and Transgress” (Kontejner, Zagreb, Chorwacja)
8.05-12.05.2022 – obrady jurorów i wybór projektów do zrealizowania w ramach rezydencji EMAP Expanded 2022 (Neme, Limassol, Cypr)
27.04.2022 – termin naboru na rezydencję EMAP Expanded 2022