EMAP Expanded
   

2022 – 2024
kolejny cykl wieloletniego programu rezydencyjnego EMAP/EMARE

EMAP Expanded
   

2022 – 2024
kolejny cykl wieloletniego programu rezydencyjnego EMAP/EMARE

Projekt EMAP/EMARE jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”.

Info

Europejska Platforma Sztuki Mediów ogłasza artystów wybranych na rok 2022:

Tegoroczni rezydenci EMAP Expanded w swych projektach zastanawiają się nad współczesnością i możliwą przyszłością; badają syndrom chodzącego trupa (zespół Cotarda), zastanawiają się nad możliwością porodu przez mężczyzn czy składania jaj NFT przez Yamaguchiego.

Europejska Platforma Sztuki Mediów (EMAP), współfinansowana ze środków programu Kreatywna Europa Unii Europejskiej, ma na celu wspieranie projektów współpracy artystów, którzy w sposób krytyczny pracują z technologiami w dziedzinie wideo, sztuki cyfrowej, robotyki, bioartu i innych form sztuki mediów. Od uruchomienia platformy w 2018 r. zrealizowano 44 projekty, z których 13 otrzymało międzynarodowe nagrody. Wiele prac platformy EMAP zostało zaprezentowanych w prestiżowych instytucjach, takich jak Centre Pompidou w Paryżu, Barbican w Londynie czy Biennale w Wenecji. W wyniku międzynarodowego otwartego naboru, na który wpłynęło 500 propozycji artystycznych z 37 krajów, mamy przyjemność ogłosić wybranych artystów na rok 2022. Każdy z 15 artystów medialnych i kolektywów twórczych weźmie udział w dwumiesięcznej, w pełni finansowanej rezydencji w organizacjach tworzących platformę. Projekty w ciągu najbliższych 3 lat będą prezentowane na wystawach i festiwalach sztuki mediów instytucji członkowskich i partnerów platformy.

Artyści EMAP wybrani na rok 2022:

Ars Electronica (Linz, Austria)
● Charlotte Jarvis & Susana Chuva de Sousa Lopes & Patricia Saragüeta

Antre Peaux (Bourges, Francja)
● Stefanie Schroeder & Juliane Jaschnow

FACT Liverpool (Wielka Brytania)
● Agnes Varnai & Tina Kult

gnration (Braga, Portugalia)
● Marc Vilanova

iMAL Art Center for Digital Cultures & Technology (Bruksela, Belgia)
● Studio Above&Below – Daria Jelonek & Perry-James Sugden

IMPAKT [Centre for Media Culture] (Utrecht, Holandia)
● Beny Wagner & Sasha Litvintseva

Kersnikova Institute / Kapelica Gallery (Ljubljana, Słowenia)
● Alizée Armet

KONTEJNER | bureau of contemporary art praxis (Zagrzeb, Chorwacja)
● So Kanno

LABoral Art and Industrial Creation Centre (Gijón, Hiszpania)
● Paula Kaori Nishijima & Marlén López

m-cult (Helsinki, Finlandia)
● Trammell Hudson & Caroline Sinders

NeMe (Limassol, Cypr)
● Rosa Menkman

Onassis Stegi (Ateny, Grecja)
● Nadja Verena Marcin

RIXC Centre for New Media Culture (Ryga, Łotwa)
● Leon Butler

Werkleitz Centre for Media Art (Halle, Saale, Niemcy)
● Marleine van der Werf

WRO Art Center (Wroclaw, Polska)
● OPN Studio – Susana Ballesteros & Jano Montañés

O Europejskiej Platformie Sztuki Mediów:
Europejska Platforma Sztuki Mediów (EMAP), zainicjowana przez Werkleitz i współfinansowana przez Unię Europejską w ramach programu Kreatywna Europa od 2018 roku, jest konsorcjum wiodących europejskich organizacji sztuki mediów, specjalizujących się w wideo, sztuce cyfrowej, robotyce, bioarcie i innych formach sztuki mediów. Konsorcjum liczy 15 członków i ponad 80 partnerów, a w jego skład wchodzą renomowane festiwale, laboratoria i instytucje, które badają i prezentują te interdyscyplinarne formy sztuki. W ramach otwartego naboru członkowie EMAP oferują artystom dwumiesięczne rezydencje wspierające realizację nowych projektów i rozwój ich kariery zawodowej. EMAP opiera się na spuściźnie istniejącego od 1995 r. programu European Media Artist in Residence Exchange (EMARE). EMAP działa również jako platforma dla członków stowarzyszenia, umożliwiająca wybór artystów i prac na organizowane przez nich festiwale i wystawy. Oprócz wsparcia produkcyjnego dla artystów, EMAP stanowi międzynarodową platformę współpracy oraz promocji i rozpowszechniania sztuki mediów.

Więcej informacji: www.emare.eu

KALENDARIUM PROJEKTU

10-28.05.2023 – prezentacja najnowszych produkcji EMAP/EMARE w ramach 20. Biennale WRO 2023 Treści wymienialne
8-9.03.2023 – konferencja networkingowa EMAP Expanded (Onassis Stegi)
9-13.01.2023 – obrady jurorów i wybór projektów do zrealizowania w ramach rezydencji EMAP Expanded 2023 (Gnration, Braga, Portugalia)
5.01.2023 – open studio z OPN Studio, spotkanie z artystami platformy EMAP/EMARE w Centrum Sztuki WRO

październik 2022 – styczeń 2023 – rezydencja OPN Studio (Susana Ballesteros & Jano Montañés) we WRO

22.06.2022 – ogłoszenie wyników naboru na rezydencje EMAP Expanded 2022
17-19.06.2022 – konferencja networkingowa EMAP Expanded „Readdress and Transgress” (Kontejner, Zagreb, Chorwacja)
8.05-12.05.2022 – obrady jurorów i wybór projektów do zrealizowania w ramach rezydencji EMAP Expanded 2022 (Neme, Limassol, Cypr)
27.04.2022 – termin naboru na rezydencję EMAP Expanded 2022