ACTION PAINTING
   

ścieżka tematyczna
WRO on-site
WRO online
13-19.07.2020

ACTION PAINTING
   

ścieżka tematyczna
WRO on-site
WRO online
13-19.07.2020

Info

Ruch pędzla jest z natury dynamiczny, kolory wyłaniają się nieskrępowanie na białej tafli. Ścieżka ACTION PAINTING odwołuje się do ramy wyjętej z historii sztuki, ale zawarta jest w niej także parafraza pewnego filmowego hasła: pędzel, akcja!

Lech Twardowski (PL) Opera przeniesiona
Performans Opera przeniesiona to odbywająca się na scenie Teatru Współczesnego we Wrocławiu akcja malarska, w której rejestrująca działania kamera jednocześnie zapośrednicza i wzmacnia ekspresję gestu malarskiego, tworząc sekwencję wariantów i fragmentów powstających na oczach publiczności wielkoformatowych abstrakcyjnych obrazów.

Paweł Janicki + Dominika Sobolewska (PL) Interaktywny Plac Zabaw: Malowanie światłem
Wymachiwanie zabawkami odbija się na powierzchni w postaci serii nakładających się na siebie barw. Interaktywne Malowanie światłem włącza w proces powstawania wspólnego dzieła widzów w różnym wieku, tworząc sztukę z zabawy, dziecięcego pojedynku na miecze tryskające kolorami.

Keiko Takahashi + Shinji Sasada (JP) Rakugaki
Rakugaki podejmuje zagadnienie granicy między naturą obrazów analogowych i zdigitalizowanych. Sposoby istnienia przedmiotów w świecie i przenoszenia ich do cyfrowej rzeczywistości stają się polem interpretacji dla maszyn, które dokonują przełożenia pozycji z naszego świata do własnego – kreowania konturów, linii, odbierania sygnałów dźwiękowych, które nie są fotograficznym oddaniem, ale ingerencją w ich budowę. Rysowanie staje się tu mostem łączącym dwa światy – materialny, w którym możemy pobrudzić się ołówkiem, i cyfrowy, akcentujący niedoskonałości przedstawień.

Kuba Borkowicz (PL) Endurance
Sztuka cyrkowa w wykonaniu Kuby Borkowskiego staje się per se techniką odwołującą się do tradycji ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Przechadzając się po połaciach papieru, Borkowski żongluje naprzemiennie trzema piłeczkami – czasem pozwala jednej z nich upaść, przez co pozostawia ślady odbić. Wielokrotne, przypadkowe upuszczenie piłeczek to malarska technika wymagająca niezwykłej, tytułowej cierpliwości.

WROcenter Group (PL) RGB: Ray Gun Beam Virus for Paul Sharits
Amerykański artysta Paul Sharits wielokrotnie wykorzystywał w swoich pracach jednobarwne taśmy filmowe. Instalacja ta nawiązuje do jego Ray Gun Virus, pracy z 1966 roku, a jednocześnie do metody wytwarzania obrazu wideo przez trójlampowe rzutniki RGB (gdzie każda z lamp odpowiada za jeden kolor podstawowy), urządzenia projekcyjne używane pod koniec lat 70 i w latach 80.

W RGBV interakcja następuje przez poruszanie się widzów w przestrzeni przed kamerą, rzucanie cienia zasłaniającego część barw składowych oraz akustycznie przez wydawane dźwięki. Każdy i każda jest przekaźnikiem barw podstawowych, które rozszczepione moglibyśmy wyraźniej dostrzec, co diametralnie zmieniłoby nasze widzenie.

Robert Cahen (FR) Paysages / Passage
Paysages—Passage to instalacja wideo składająca się z 13 monitorów ustawionych na zakrzywionym, podwójnie wygiętym, przeźroczystym stole. Obrazy przedstawiają elektronicznie przekształcone pejzaże, sfilmowane z okna jadącego pociągu. Płynna sekwencja pół—abstrakcyjnych, nakładających się na siebie kolorowych struktur jest rytmicznie zaaranżowana w falujący, dynamiczny kształt, oddający odwieczną malarskość widzenia, które uwodzone konturami i barwami, może nawet w widoku z pociągowego okna odkryć wizualne struktury rzeczywistości.

Lech Twardowski (PL) Generator III
Instalacja audiowizualna łącząca środki ekspresji typowe dla sztuk wizualnych z przestrzennym dźwiękiem, kompozycją generatywną i interakcją. Składa się z obiektu malarskiego w postaci drewnianego podestu z umieszczonym w jego centrum ekranem projekcyjnym z soli, trzech wiszących obiektów malarskich, autorskiego oprogramowania Pawła Janickiego opartego na czujnikach na podczerwień i kontrolującego kompozycję dźwięku i projekcję. Generowane na żywo obrazy i dźwięki reprezentują przepływ energii i prowokują publiczność do spontanicznych, emocjonalnych reakcji, których efektem jest dalsze „wzmocnienie” ścieżki wizualnej i dźwiękowej.

 

PONIEDZIAŁEK
Lech Twardowski (PL)
Opera przeniesiona
dokumentacja performansu
muzycy: Sylvie Lorin, Piotr Gucia, Igor McRams, Christophe Leduc
Wrocławski Teatr Współczesny
3. Międzynarodowy Festiwal Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych WRO 91

WTOREK
Paweł Janicki + Dominika Sobolewska (PL)
Interaktywny Plac Zabaw: Malowanie światłem
dokumentacja instalacji

ŚRODA
Keiko Takahashi + Shinji Sasada (JP)
Rakugaki
dokumentacja instalacji
Wrocławski Teatr Współczesny
11. Biennale Sztuki Mediów WRO 05

CZWARTEK
Kuba Borkowicz (PL)
Endurance
zapis performansu w Centrum Sztuki WRO
19 października 2014
wystawa Rysopis

PIĄTEK
WROcenter Group (PL)
RGB: Ray Gun Beam Virus for Paul Sharits
dokumentacja instalacji
wystawa AC/DC/IT. Zmienne/Stałe/Błądzące w Centrum Sztuki WRO
26 czerwca – 1 sierpnia 2012

SOBOTA
Robert Cahen (FR)
Paysages / Passage
dźwięk: Michel Chion
dokumentacja instalacji i rozmowa z artystą
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
12. Biennale Sztuki Mediów WRO 07

NIEDZIELA
Lech Twardowski (PL)
Generator III
interakcja i dźwięk: Paweł Janicki
dokumentacja instalacji
Impart, Wrocław, 2003