ANTON LAPOV
   

luty—lipiec 2017

ANTON LAPOV
   

luty—lipiec 2017

Info

Anton Lapov jest kolejnym stypendystą, który odwiedza WRO w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia dla mło­dych twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej.

Anton Lapov (ur. 1984 roku w Ługańsku / Ukraina) jest artystą medialnym, muzykiem, badaczem i niezależnym kuratorem działającym w Kijowie. Ukończył Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (Prehistoria i Archelologia – studia magisterskie). Uczęszczał do New Art School (kurs: Sztuka mediów dla praktyków, Kijów, 2013), był także uczestnikiem 4. edycji Moscow Curatorial Summer School (2015).

W latach 2011-2014 Lapov był zaangażowany w rozwój społeczności lokalnej artystów w Ługańsku, organizując wydarzenia z zakresu eksperymentalnej muzyki elektronicznej, sztuki mediów i badań muzeologicznych. W tym czasie utworzył również Art-cluster R+N+D – platformę służacą kreatywnej współpracy pomiędzy artystami, muzykami i hakerami z regionu Donbasu. Po rozpoczęciu wojny w Donbasie, został zmuszony do przeprowadzki z Ługańska i tym samym Art-cluster R+N+D przeniósł się do Kijowa w nowej formule, skupiając się wyłącznie na praktyce sztuki mediów. W międzyczasie, w 2015 roku, wspólnie z Lorin Lozovoy utworzył Critical Archiving Laboratory – interdyscyplinarną grupę artystyczną poświęconą ponownemu przyjrzeniu się koncepcjom muzeologicznym.

W 2015 roku Lapov rozpoczął współpracę z Open Archive of Ukrainian Media-Art jako badacz specjalizujący się w eksplorowaniu historii ukraińskiej muzyki elektronicznej i sztuki mediów we wschodniej Ukrainie. Lapov jest także edukatorem, wykładowcą, twórcą warsztatów, a także autorem tekstów do ukraińskich i europejskich publikacji. Obecnie wykłada w National Pedagogical Dragomanov University w Kijowie, na kierunku magisterskich studiów muzeologicznych – program: kurator sztuki współczesnej. Lapov był rezydentem Biruchiy contemporary art project (Ukraina, 2013-2015) oraz Flux Factory (Nowy Jork, 2017). Brał udział w wielu wystawach i projektach edukacyjnych na Ukrainie, w Austrii, Niemczech, Włoszech, Polsce i Rosji. Wspólnie z grupą artystyczną Supovoy Nabor otrzymał nagrodę specjalną MUHi (Young Ukrainian Artists, Kijów, 2015), był także nominowany do nagrody Visible Award 2017 jako Critical Archiving Laboratory (Cittadellarte – Pistoletto Foundation, Włochy).

PROGRAM REZYDENCJI

W czasie pobytu stypendialnego we WRO Lapov chce skupić się na pracy z digitalnymi zasobami archiwum WRO, z uwzględnieniem problematyki analizy i reprezentacji danych. Ponadto interesuje go analiza tego szczególnego archiwum sztuki jako jednostki/węzła/punktu w globalnym systemie produkcji sztuki, kwestionującej autorytarny model instytucjonalizowania kompetencji i opinii, będący w bliskim związku ze spekulatywną naturą współczesnego rynku sztuki. Wynikiem jego badań będzie generatywna instalacja medialna, aplikacja webowa i artykuł.

1. Badania (luty 2017): Poszukiwanie tematów odwołujących się do zagadnień dotyczących technologii uczenia się maszyn/analizy danych; wybór narzędzi (software/hardware) oraz zaprojektowanie algorytmu do analizy danych. Wstępna eksploracja cyfrowych zasobów Archiwum WRO. Tworzenie podłoża teoretycznego i historycznego dla projektu.

2. Realizacja projektu (marzec-maj 2017): Praca nad wybranymi zestawami danych z archiwum WRO i zasobów sieci. Wdrażanie i dostosowywanie algorytmów, pisanie kodu dla analiz w czasie rzeczywistym i przetwarzanie danych na potrzeby różnych domen. Opracowanie systemu do automatycznej ekspozycji, dokumentacja i rekontekstualizacja końcowych wyników przetworzenia danych. Konfiguracja i publiczna prezentacja prac.

3. Ekstrapolacja wyników badań (czerwiec-lipiec 2017): Publikacja wyników badań (przygotowanie artykułu). Ekstrapolacja ogólnych algorytmicznych zasad działania dla innych domen (aplikacje webowe, itp). Przygotowanie niezależnej aplikacji dla Open Archive of Ukranian Art i innych cyfrowych archiwów sztuki.