GAUDE POLONIA
   

GAUDE POLONIA
   

Info

Centrum Sztuki WRO jest jedną z instytucji, którą stypendyści Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia mogą wybrać jako miejsce swojego półrocznego pobytu twórczego. Program przeznaczony jest dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy.