Artist Talk
   

Artist Talk
   

www.artisttalk.eu

Koordynacja

Partner

Współfinansowanie

Info

Platforma dystrybucji wiedzy o kulturze i sztuce współczesnej

Projekt Artist Talk powstał z inicjatywy trzech europejskich centrów sztuki współczesnej i nowych mediów: CodeEp/MoTA ze Słowenii, CIANT z Republiki Czeskiej oraz Fundacji WRO Centrum Sztuki Mediów z Polski. Jako formalny projekt był realizowanyw latach 2011-2013 w ramach unijnego programu „Kultura 2007-2013”, choć działania, będące jego podstawą, są kontynuowane w Centrum Sztuki WRO do dzisiaj.

W ramach Artist Talk, organizowaliśmy publiczne spotkania z artystami, kuratorami i teoretykami sztuki nowych mediów, realizowaliśmy cykl wideo-wywiadów oraz opracowywaliśmy i udostępnialiśmy materiały z naszego audiowizualnego archiwum. Dyskusje i spotkania odbywały się w odniesieniu do bieżącego programu wystawienniczego, a także przy okazji zewnętrznych projektów i wystaw, m.in. takich, jak Der Stand der Bilder – The State of Image w Akademie der Künste w Berlinie. Każde takie wydarzenie było rejestrowane i udostępniane na internetowej platformie www.artisttalk.eu. Strona utrzymywana jest jest do dzisiaj, będąc źródłem wiedzy o sztuce współczesnej i jej komunikacyjnych i technologicznych aspektach, przestrzenią wymiany idei i prezentacji unikalnych praktyk twórczych. Spośród ponad 500 zrealizowanych w ramach projektu materiałów sporządzony został wybór 17 wywiadów wydanych w publikacji Outerviews – Conversations with Artists.

Materiały będące rezultatem projektu Artist Talk oraz te realizowane po jego zakończeniu, są udostępniane za pośrednictwem naszego kanału w serwisie Vimeo (tutu) oraz w Czytelni Mediów w Centrum Sztuki WRO.

Koordynacja:

Słowenia: CodeEp Cultural Association, instytucja działająca od 2001 roku w obszarze współczesnych form komunikacji wizualnej, muzyki elektronicznej i performensów w przestrzeniach miejskich. W 2008 roku utworzyła Museum of Transitory Art (MoTA), skupiając się na eksperymentalnych sztukach wizualnych oraz rezydencjach artystycznych.

www.motamuseum.com/

Partnerzy:

Republika Czeska: CIANT, instytucja działająca od 1998 roku, wspierająca produkcję i promocję technologii w sztuce i kulturze na styku różnorodnych dziedzin nauki. Organizuje festiwale, szkolenia, wystawy, konferencje.

www.ciant.cz/

Polska: Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów / Centrum Sztuki WRO

 

Infografika podsumowująca projekt (w języku angielskim): Artist Talk – infographics

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Kultura 2007-2011