Dlaczego wciąż wracamy do Don Kichota?
   

spotkanie z dr hab. Katarzyną Mroczkowską-Brand
w ramach cyklu Nowe spotkania z Don Kichotem
13.06.2024 / czwartek / 18:00

Dlaczego wciąż wracamy do Don Kichota?
   

spotkanie z dr hab. Katarzyną Mroczkowską-Brand
w ramach cyklu Nowe spotkania z Don Kichotem
13.06.2024 / czwartek / 18:00

Info

Co stanowi o ponadczasowej wartości Don Quijota jako symbolu i dlaczego wciąż do niego wracamy?

W ramach cyklu czwartkowych rozmów Nowe spotkania z Don Kichotem towarzyszącego wystawie Mieke Bal Don Kichot. Smętne oblicza w Centrum Sztuki WRO, zapraszamy na spotkanie z dr hab. Katarzyną Mroczkowską-Brand.

Jej kulturoznawcza prezentacja będzie miała otwarty charakter, z przestrzenią na pytania i dyskusje. Punktem wyjścia będą historia literatury i powieści oraz tragi-komizm w literaturze i sztuce.

Katarzyna Mroczkowska-Brand – komparatystka, romanistka, hispanistka. Studia magisterskie: filologia romańska UJ, studia doktoranckie na University of Rochester, N.Y., USA, doktorat z dziedziny Comparative Literature.
Obszary jej zainteresowań naukowych to: dramat europejski XVI i XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Theatrum Mundi i jawnej teatralności; proza łotrzykowska (Hiszpania, Anglia, Francja); realizm magiczny, problemy wielokulturowości w kontekście postkolonialnym w prozie światowej XX i XXI wieku.