Emanuel Gollob
   

rezydent programu EMAP 2023 we WRO

Emanuel Gollob
   

rezydent programu EMAP 2023 we WRO

Projekt EMAP/EMARE jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”.

Info

Emanuel jest naszym artystą-rezydentem i rozwija swój projekt w ramach programu EMAP 2023. Instalacja disarming jest obecnie prezentowana w przestrzeni doświadczania „coś, co zmienia się w czasie”. Jej poprzednia wersja była również częścią 20. Biennale Sztuki Mediów WRO 2023 Fungible Content / Treści wymienialne.

25 października odbyło się spotkanie, na którym Emanuel zaprezentował robotyczne ramię i opowiedział o swoich projektach. Kolejne spotkanie z artystą odbędzie się podczas konferencji Lalka Nova 24 listopada. Będzie to taż okazja, aby obejrzeć na żywo performans i interakcję człowieka z robotycznym ramieniem.

Współpraca:
Daria Bogdan (tancerka, performerka)
Mar Sala Romagosa (flecistka, performerka)

Więcej o pracy i artyście:

disarming to performatywna eksploracja relacji pomiędzy odłączonymi ramionami robotów, sztucznymi środowiskami i ludzkimi obserwatorami; poszukiwanie potencjalnych przyszłych ról robotyki i AI w naszym społeczeństwie. W kontekście ogromnego rozwoju sztucznej inteligencji i jej powiązań z robotyką, Emanuel Gollob uważa za konieczne zbadanie alternatywnych ról i relacji robotyki napędzanej przez sztuczną inteligencję w naszym społeczeństwie i ekosystemie jako całości. Samo zastosowanie znanych modeli – asystenta, psa, ciasteczka z wróżbą, narzędzia czy humanoida zagrażającego życiu może nie wystarczyć, potrzebne są zróżnicowane alternatywy. Dla Emanuela to poszukiwanie nowych koncepcyjnych osadzeń robotyki przemysłowej idzie w parze z procesem odrywania się od pojęcia rozszerzenia ciała technologicznego stworzonego przez człowieka, także w przypadku robotycznych ramion przemysłowych, o których mowa również w nazwie.

Podejmując narrację dominującą w przemyśle o zwiększaniu autonomiczności systemów robotycznych dzięki uczeniu maszynowemu, disarming przedstawia robotyczną kończynę wykorzystującą uczenie maszynowe przez wzmocnienie (RL), aby nauczyć się, jak się poruszać. W ten sposób fizycznie dystansuje się od status quo i próbuje pozbyć się swojej konotacji jako ramienia. Oprócz elementów interakcji dialogowej, disarming (rozbrajanie) w dużej mierze opiera się na koncepcji intra-akcji. Zgodnie z intra-akcją, ludzcy obserwatorzy i istota robotyczna nie istnieją przed interakcją, ale są w jej trakcie stale aktualizowani / wykonywani.

Pierwsza wersja disarming miała miejsce na odłogowym polu kukurydzy. Pozornie naturalne środowisko przy bliższym przyjrzeniu się obejmuje jedną z najstarszych technik uprawy, hodowlę kukurydzy, z własną historią technologiczną, mityczną i ekologiczną. W kolejnym etapie, podczas rezydencji EMAP w Centrum Sztuki WRO, Gollob kwestionuje ten wybór i eksperymentuje z różnymi narracjami kontekstowymi. Sprawdza możliwe role dla ludzkich obserwatorów – od pozornie pasywnych intra-aktantów po performerów i publiczność aktywnie uczącą się i oduczającą, razem z robotycznym ramieniem. Rezultat projektu rezydencyjnego Emanuela planowany jest w trzech możliwych wariantach: jako występ robotycznego ramienia sterowanego przez sztuczną inteligencję i ludzkiego wykonawcy, jako stale ucząca się instalacja robotyczna otwarta na interakcję z publicznością oraz jako stale ucząca się instalacja wideo.

Wersja disarming prezentowana w ramach przestrzeni doświadczana coś, co zmienia się w czasie łączy działanie fizyczne z obserwacją cyfrową i odwrotnie. Ten sam algorytm uczenia się przez wzmacnianie (RL, reinforcement learning), w nagraniu wideo uczy się fizycznej lokomocji z robotycznym ciałem, obserwując zarazem, jak często posty pojawiające się w mediach społecznościowych wspominają jednocześnie o „robocie” i „ramieniu”. W rezultacie algorytm RL ma na celu ciągłe uczenie się i oduczanie, jak porządkować sceny wideo osłabiając jednocześnie ludzką skłonność do łączenia w pary tych tagów.

Emanuel Gollob bada dzisiejsze relacje ludzi, sztucznej inteligencji i robotów w celu uczynienia alternatywnych relacji cieleśnie doświadczalnymi. Równolegle jego prace śledzą zmiany w ludzkiej percepcji w związku z cyfryzacją. Gollob ukończył University of Applied Arts Vienna z dyplomem Design Investigation. W latach 2020-2021 był artystą-rezydentem w MindSpaces, unijnym projekcie badawczym w ramach inicjatywy STARTS. Od 2020 roku jest doktorantem i badaczem na University of Arts Linz. W 2023 roku był artystą gościnnym w ZKM | Center for Art and Media w Karlsruhe. Następnie został artystą-rezydentem European Media Art Plattform w Centrum Sztuki WRO. Prace Golloba były ostatnio wystawiane w różnych międzynarodowych instytucjach, między innymi w Smithsonian Arts + Industries Building, Washington DC (2021); Science Gallery Melbourne (2021); Art Science Museum Singapore (2022) i HEK Basel (2023).