Erasmus +
   

program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020

Erasmus +
   

program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020

Info

Celem unijnego programu Erasmus + jest pomoc w przystosowaniu się do wymogów rynku pracy na szczeblu wspólnotowym oraz lepsze zrozumienia środowiska gospodarczego i społecznego danego kraju przy jednoczesnym zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Uczestnicy stażu nabywają konkretne umiejętności w wybranej instytucji, ośrodkach szkoleniowych i badawczych w Europie.

Stażyści, pod okiem specjalistów z ekipy WRO, mają możliwość rozwijać swoje umiejętności z zakresu produkcji filmowej, dokumentacji fotograficznej, pracy operatorskiej oraz postprodukcji audio i wideo, dołączając do zespołu realizatorów Biennale WRO zdobywają również niekwestionowane doświadczenie zawodowe.