Rezydencje
   

Rezydencje
   

Info

W zależności od zmieniających się uwarunkowań organizacyjnych i źródeł wsparcia finansowego, Centrum Sztuki WRO oferuje pobyty rezydencyjne oraz praktyki i staże dla międzynarodowych artystów, kuratorów i studentów zajmujących się sztuką mediów. Dotychczas gościliśmy ponad 20 osób, których prace zostały później zaprezentowane m.in. podczas kolejnych edycji Biennale WRO.

Jako wyspecjalizowane miejsce dla praktyk studenckich, jesteśmy partnerem dla konsorcjum uniwersytetów z Danii, Austrii, Polski i Hong-Kongu realizujących program międzynarodowych studiów magisterskich Media Arts Cultures. Gościmy także stażystów w ramach programu Erasmus+ oraz ukraińskich artystów w ramach programu Gaude Polonia. Współpracowaliśmy również z rządem austriackiego kraju związkowego Styria w ramach programu St.A.i.R., a od 2016 roku, wspólnie z Austriackim Forum Kultury w Warszawie i Strefą Kultury Wrocław w ramach AIR Wro, organizujemy program rezydencyjny dla artystów i kuratorów z Austrii.